Volvulus céka – vzácná příčina ileózní náhlé příhody břišní
PDF

Klíčová slova

volvulus céka - ileus tračníku - náhlá příhoda břišní - poruchy pasáže - ileocékální resekce

Abstrakt

V článku jsou prezentovány kazuistiky dvou pacientů, kteří byli přijati do Fakultní nemocnice v Plzni s náhlou příhodou břišní na podkladě rozvinuté poruchy pasáže gastrointestinálním traktem (GIT). Oba nemocní byli indikováni k operačnímu výkonu, při němž u nich byl peroperačně diagnostikován raritně se vyskytující volvulus céka (CV). Nálezy vyžadovaly provedení ileocékání resekce, ale díky časně poskytnuté chirurgické intervenci došlo i přes nutnost provedení resekčního výkonu u obou jedinců k plnému zotavení.

PDF