Revoluce kožních náhrad – kožní kryty v moderní éře zdravotnictví

Abstrakt

V zájmu řešení klinických problémů je podporována mezioborová spolupráce mezi různými chirurgickými obory. Ačkoli se někteří zdravotníci mohou ve své praxi setkat s kožními náhradami jen zřídka, pochopení jejich vlastností a použití je pro poskytování optimální péče o pacienty zásadní. Cílem tohoto přehledu je poskytnout zdravotnickým pracovníkům základní informace o kožních náhradách a krytech, které usnadní jejich efektivní použití v různých klinických scénářích a optimalizují výsledky léčby pacientů. Rychlost pokroku v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně je pozoruhodná díky společnému úsilí mezi vědci, inženýry a klinickými lékaři. Technologický pokrok, zvýšené financování a hlubší porozumění buněčným a molekulárním procesům urychlily výzkum a vývoj. Výzvy, jako je dosažení vaskularizace v upravených tkáních, řešení imunitních reakcí a zajištění dlouhodobé funkčnosti regenerovaných orgánů, však přetrvávají. Navzdory těmto překážkám se obor nadále rychle vyvíjí a nabízí naději na transformativní lékařská řešení, která mohou v blízké budoucnosti nově definovat léčebné prostředí. V tomto článku uvádíme přehled vybraných současných komerčně dostupných epidermálních, dermálních a dermo-epidermálních kožních náhrad pro hojení ran.

PDF