Intranodální embolizace pro lymfokélu po revaskularizačním výkonu v třísle
PDF

Klíčová slova

lymfokéla
lymfografie

Abstrakt

Pooperační ranné komplikace revaskularizačních výkonů v tříslech zahrnují velmi často komplikace spojené s poraněním lymfatického systému jako lymfokélu a lymforheu s následnými lokálními infekčními komplikacemi hrozícími infekcí protetických štěpů. Prezentujeme kazuistiku úspěšného ošetření pooperační lymfokély s následnou lymfatickou píštělí a dehiscencí operační rány pomocí intranodální embolizace poraněné lymfatické uzliny tkáňovým lepidlem Histoacryl.

PDF