Bariatrie

Abstrakt

Kolektiv autorů se v tomto monotematickém čísle pokusil stručně nastínit současnou situaci chirurgické léčby těžké obezity, dynamicky se rozvíjející disciplíny chirurgie gastrointestinálního traktu – bariatrie...

PDF