Volkmannova ischemická kontraktura horní končetiny – upozornění na problém v prostředí rozvojových zemích
PDF (English)

Klíčová slova

Volkmannova ischemická kontraktura
kompartment syndrom
Aplikace sádrové dlahy
Iatrogenní poranění
dětská ortopedie

Abstrakt

Úvod: Volkmannova ischemická kontraktura (VIK) je závažné a invalidizující poranění zapříčiněné nekrózou tkání v důsledku omezeného prokrvení končetiny. V průběhu let se VIK stala v prostředí rozvinutých zemí vzácnou jednotkou s mnoha rozdílnými etiologiemi. Vysoký výskyt rozvinuté VIK v naší klinické praxi v Nepálu byl velmi alarmující, a proto jsme provedli podrobnou analýzu k popsání celé problematiky.
Metody: V průběhu šesti let jsme nasbírali vzorek 47 případů VIK, u kterých jsme zaznamenali věk, pohlaví, příčinu VIK, místo primárního ošetření dobu trvání a závažnost. Následně jsme srovnali tyto charakteristiky napříč nepálskými provinciemi a vytvořili mapu problematických regionů.
Výsledky: Z celkového počtu 47 případů, šlo 46 předejít včasným ošetřením. Nejčastější příčinou byla příliš těsná sádrová fixace v 25 případech (53,19 %) následována neúmyslně způsobeným sebepoškozením pacientem aplikováním příliš těsného obvazu v 21 případech (44,68 %). Většina případů byla způsobena v provincii č. 6 (29,78 %). V našem vzorku byly 3 lehké případy (6,4 %), 35 středně závažných (74,5 %) a 9 závažných (19,1 %). Pouze ve 14 případech (19,78 %) byla provedena včasná fasciotomie.
Závěr: VIK je v prostředí rozvojových zemí snadno předejitelná komplikace kompartment syndrome. Pozornost by měla být směřována především k prevenci – v našem vzorku šlo předejít 97,87 % případů kvalitní primární péčí. V prostředí Nepálu vzniká nejvíce VIK v provincii č. 6 a č. 3.

PDF (English)