Souhrnné sdělení

E. Havel: Nebezpečí bakteriální translokace pro chirurgického pacienta

K manifestní poruše střevní bariéry dochází v souvislosti s operací ve stavech šokové ischemie-reperfuze střeva nebo zhoršením již narušené bariéry vlivem chronického onemocnění. Důsledkem jsou infekční komplikace způsobené transportem patogenů portálním řečištěm, nejčastěji pooperační zápal plic a sepse.

 
 

Původní práce

P. Zahradníková a kol.: Chirurgia štítnej žľazy u detí: naše skúsenosti

Operácie štítnej žľazy (ŠŽ) u detí patria medzi zriedkavé operačné výkony. Multidisciplinárna spolupráca prináša pacientom optimálne chirurgické výsledky. Kľúčovou zostáva skúsenosť chirurga vykonávajúceho operácie štítnej žľazy u detí.

 
 

Kazuistika

P. Skalický a kol.: Ruptura aneuryzmatu arteria pankreatikoduodenalis inferior jako příčina hemoperitonea – kazuistika a review literatury

Ruptura představuje závažnou náhlou příhodu břišní vyžadující urgentní řešení. Preferovaným přístupem ošetření ruptury aneuryzmatu PDA je endovaskulární řešení pomocí TAE, které je spojeno s nižší morbiditou a mortalitou než ošetření chirurgické. Současná přítomnost stenózy TC vyžaduje rozvahu o zachování dostatečné perfuze v jeho povodí po TAE výdutě PDA, která do té doby plní funkci kolaterálního oběhu do jater.

 

  Editorial
 
 
Ryska M. - 100. výročí založení odborného časopisu Rozhledy v chirurgii
Je to k nevíře, ale letos náš časopis dovršil úctyhodného věku – 100 let. První číslo s názvem „Rozhledy v chirurgii a gynaekologii“ bylo připraveno při příležitosti 1. sjezdu nově založené Československé společnosti chirurgicko-gynaekologické, který se konal v Praze 2. až 4. 4. 1921.
  Zápis

Zápis z jednání Redakční rady časopisu Rozhledy v chirurgii (15.12.2020)

 

  Poznámka

Poznámka k recenzím příspěvků zaslaných redakci Rozhledů v chirurgii (Leden/2021)

 

     

Aktuální číslo

Vol 100 No 9 (2021)
					Náhled Vol 100 No 9 (2021)
Publikováno: 2021-10-19
Zobrazit všechna čísla