Honěk J a kol. Endovenózní laserová ablace vena saphena − střednědobé výsledky potvrzují trvalý uzávěr a možnost ošetřit více lézí během jednoho zákroku
Studie prokázala příznivé střednědobé výsledky ambulantně prováděné EVLA vena saphena. Potvrdila se proveditelnost více výkonů najednou v neselektovaném souboru pacientů s užitím lokální anestezie. Bylo prokázáno, že destrukce žíly laserem je trvalá.
 

 


M. Bláha a kol. Stimulace vagového nervu je možnou alternativou pro pacienty s farmakorezistentní epilepsií, u kterých není vhodná resekční operace. Implantace vagového stimulátoru je poměrně bezpečná operační technika.

K. Rupert a kol. Metastázy renálního karcinomu v pankreatu jsou velmi vzácným onemocněním, v případě jejich radikálního odstranění má však pacient dobré vyhlídky na dlouhodobé přežívání.
 
A. Švejdová a kol. Morgagniho kýla je vzácná forma brániční kýly. Jedná se o vrozený defekt bránice, v dospělosti je pak často asymptomatická, a je tedy obvykle pouze náhodným nálezem. Léčba této kýly je převážně chirurgická.

 

  Editorial
J. Páral
 
Technický vývoj robotické chirurgie
Robotická chirurgie v pojetí, v jakém ji známe dnes, je součástí moderní medicíny více než 20 let. Zatímco v euroatlantickém prostoru a následně pak především v jihovýchodní Asii zaznamenala rychlý a kontinuální rozvoj, v našich podmínkách prošla obdobím nadšení i rozpaků, aby se následně pozvolna stala (zatím nikoliv standardní) součástí naší chirurgie.
  Editorial
M. Ryska, D. Langer
 
K editorialu J. Párala: Technický rozvoj robotické chirurgie: Robotická laparoskopická chirurgie je bezesporu velmi aktuální téma. Autor ve svém úvodníku popsal historický vývoj robotického systému a v závěru upozornil, že můžeme „pravděpodobně očekávat nástup nových robotických technologií charakterizovaných miniaturizací v kombinaci s umělou inteligencí, se schopnostmi graficky odlišit jednotlivé orgánové systémy a tím ještě více usnadnit orientaci operatéra a zvýšit preciznost a přesnost operování“. S tímto závěrem nelze než souhlasit. Poslední odstavec autorova editorialu nás přiměl ke krátkému komentáři, nebo spíše doplnění, protože nám vývoj robotické chirurgie, správněji roboticky asistované chirurgie, nebyl od začátků, tj. pro ČR rok 2005, lhostejný...
     
     

Aktuální číslo

Vol 99 No 10 (2020)
					Náhled Vol 99 No 10 (2020)
Publikováno: 2020-11-08
Zobrazit všechna čísla