Informace pro čtenáře

Pro platné členy ČCHS ČLS JEP je k dispozici časopis Rozhledy v chirurgii v podobě fulltextů. Pro přihlášení použijte jako uživatelské jméno svoji emailovou adresu. Při prvním přihlášení nebo v případě zapomenutí hesla je možné heslo obnovit po kliknutí na: „Zapomenuté heslo?“
ČLS JEP neposkytuje online přístup k databázi členů společnosti, přístupy budou proto upravovány periodicky. V případě potíží při přihlášení kontaktuje prosím administrátora na: managing.editor@perspinsurg.com.

Vyzýváme čtenáře, aby se zapsali do služby pro oznamování nově vydaných čísel tohoto časopisu. Použijte odkaz Registrovat v horní části domácí stránky časopisu. Díky této registraci bude čtenář dostávat emailem obsah každého nově vydaného čísla. Seznam čtenářů rovněž umožňuje časopisu doložit určitou úroveň podpory nebo čtenosti časopisu.