Archivy

 • Vol 98 No 11 (2019)

  EDITORIAL: Souručenství rukou a rolí
  - Žilní vstupy v onkologii
  - Laparoskopické versus otevřené resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu: srovnání časných výsledků chirurgické léčby
  - Radiofrequency ablation in pancreatic cancer
  - Benefits of hybrid methods (PET/CT, PET MRI) in the diagnosis of abdominal aortic pathology
  - Kongruence histologické diagnózy se zobrazovací a operační diagnózou u akutní apendicitidy
  - Rok 1848 – významný mezník v historii české chirurgie
  - Pseudolymfom jater: překvapivý nález u pacienta s předpokládanou generalizací plicního karcinomu

 • Vol 98 No 10 (2019)

  OBSAH

  EDITORIAL
  Jaterní chirurgie 21. století
  (V. Třeška)

  SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
  Cesta k novým játrům: Decelularizace prasečích jater a jejich znovuosídlení buňkami
  (V. Liška, V. Moulisová, R. Pálek, J. Rosendorf, L. Červenková, L. Bolek, V. Třeška)
  Synchronní, do jater metastazující karcinom rekta a možnosti simultánní resekce
  (M. Zatloukal, V. Procházka, L. Ostřížková, V. Válek, Z. Kala, I. Penka)

  PŮVODNÍ PRÁCE
  Radiofrekvenční ablace jaterních metastáz kolorektálního karcinomu
  (V. Třeška, J. Brůha, T. Skalický, V. Liška, J. Fichtl, H. Mírka, E. Korčáková)
  Léčba jaterních cyst – zkušenosti Chirurgické kliniky FN Plzeň 2009−2018
  (J. Fichtl, V. Třeška, J. Vodička, T. Skalický, V. Liška)
  Srovnání efektivity chirurgické intervence s terapií Cyberknife® v léčbě jaterních malignit
  (J. Roman, P. Vávra, T. Ekrtová, E. Skácelíková, P. Ihnát, M. Papalová, S. Řehořková, J. Cvek)
  Multidisciplinární tým v léčbě kolorektálního karcinomu – analýza vlastní sestavy nemocných za rok 2017
  (J. Pudil, L. Petruželka, S. Batko, J. Barkmanová, M. Rousek, J. Pažin, D. Langer, J. Malík, P. Mináriková, P. Hrabal, M. Ryska)

  KAZUISTIKA
  Endovaskulárna liečba trombózy aorto-hepatického bypassu po transplantácii pečene
  (M. Ondruška, J. Janek, R. Kminiak, Z. Opravil)

 • Vol 98 No 9 (2019)

  OBSAH

  EDITORIAL
  Přístroje a nástroje v chirurgii
  (Z. Krška)

  SOUHRNNÉ SDĚLENÍ
  ERAS v kolorektální chirurgii – opomíjená přednemocniční část
  (Z. Adamová, R. Slováček, G. Romanová)

  PŮVODNÍ PRÁCE
  Autologous transplantation of mesenchymal stem cells into the portal vein of the miniature pig; a preliminary experiment for NOTES approach
  (S. Juhas, J. Martinek, O. Ryska, R. Dolezel, M. Ryska, J. Juhasova)
  Využití preperitoneálně zavedeného katétru ke kontinuální lokální pooperační analgezii v laparoskopické kolorektální chirurgii
  (V. Procházka, M. Svoboda, R. Svatoň, T. Grolich, M. Farkašová, Z. Kala)
  Fyloidné nádory prsníka – retrospektívny prehľad 83 klinických prípadov
  (P. Mužlayová, O. Coufal, P. Fabian, A. Svobodník, O. Zapletal)
  Cizí tělesa v GIT u dětí
  (J. Lešková, R. Štichhauer, J. Preis, A. Šafus, J. Koudelka)

  KAZUISTIKY
  Perkutánní endoskopická cékostomie v léčbě rekurentní střevní pseudoobstrukce − popis prvního výkonu v České republice
  (P. Vaněk, P. Falt, O. Urban)
  Podvaz portální žíly s instilací absolutního alkoholu – naše první zkušenosti
  (K. Menclová, J. Malík, J. Pudil, F. Bělina, M. Ryska)

 • Vol 98 No 8 (2019)

  OBSAH

  EDITORIAL
  Krátká úvaha o jednodenní chirurgii
  (M. Ryska)

  SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
  Psychologické aspekty v onkochirurgii
  (Z. Adamová, Z. Adam)

  Vliv psychiky na hojení ran
  (Z. Adamová, Z. Adam)

  PŮVODNÍ PRÁCE
  Traumata tenkého a tlustého střeva
  (J. Rosendorf, R. Pálek, H. Mírka, V. Třeška, V. Liška)

  Dlouhodobé sledování nemocných po léčbě symptomatické lymfokély po transplantaci ledviny
  (J. Pacovský, M. Matysková Kubišová, P. Navrátil, I. Novák, I. Guňka, M. Broďák)

  KAZUISTIKY
  An unusual presentation of epigastric pain due to thrombophlebitis of a recanalised umbilical vein – case report
  (J. Chmelo, B. Dent, N. Newton, P. Coyne)

  Lymfomy a náhlé příhody břišní – soubor kazuistik
  (V. Čan, P. Moravčík, A. Janíková, Z. Kala, J. Pánek, I. Penka)

  Poranění dolní duté žíly jako komplikace při zavedení ureterálního splintu – kazuistika
  (M. Broul, J. Schraml, L. Samojlenko, M. Hlavička, M. Čegan, Z. Prouzová, F. Cihlář)

 • Vol 98 No Supp2 (2019)

  XXVIII. Jarní setkání HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP a 15. Postgraduální kurz Společnosti gastrointestinální onkologie ČLS JEP

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  Klademe si za velkou čest vás všechny přivítat na zámku Zbiroh a popřát vám všem nejen zážitek odborný, ale i společenský.
  Setkáváme se opět po roce na zámku Zbiroh a zdá se, že otevíráme „zbirožskou“ tradici navazující na tradici „loketskou“ trvající čtvrt století. Všichni, kdo ji pamatují, mi mohou dát za pravdu, že jsme na hradě Loket zanechali za celou tu dobu trošku ze sebe. Můžeme si proto přát, že Zbiroh bude důstojným pokračováním.
  Letos je program věnován karcinomu pankreatu, který se stává hrozbou pro toto století. Ukazuje se, že to není problém jen pro klinické pracovníky, ale dnes, a o to víc zítra, pro praktické lékaře. Pokud se vbrzku neposune diagnostika do časnějších stádií onemocnění, nemůžeme očekávat lepší výsledky léčby. Stačilo by pro začátek zvýšit podíl pacientů, u kterých lze provést resekci s kurabilním záměrem. A to samozřejmě nic nehovoří o očekávaných a dosud nenaplněných možnostech molekulárního a genetického přístupu v diagnostice a v léčbě.
  Původní záměr vydat suplement časopisu České chirurgické společnosti Rozhledy v chirurgii věnovaný letošnímu XXVIII. Jarnímu setkání HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP a 15. Postgraduální kurz Společnosti gastrointestinální onkologie ČLS JEP organizovanému Chirurgickou klinikou 2. LF UK a ÚVN Praha ve spolupráci se HPB sekcí České chirurgické společnosti ČLS JEP, se Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, s Českou onkologickou společností ČLS JEP, se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP a se Sdružením praktických lékařů ČR na zámku Zbiroh, předpokládal včasné zaslání textů přednášek od všech přednášejících s určitým časovým předstihem před termínem naší společné odborné akce. Přijměte alespoň texty v podobě, jak byly zaslány.

  Všem vám děkujeme, že jste na Zbiroh přijeli a přejeme hezký zážitek.

  prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
  prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

 • Vol 98 No 7 (2019)

  OBSAH

  EDITORIAL
  Klinická výživa v chirurgii a jak dál?
  (F. Vyhnánek)

  SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
  Operační řešení tříselné kýly z pohledu nejnovějších doporučení
  (A. Drs, P. Horák, J. Chlupáč, J. Froněk)

  Infraglenoid fracture of the scapular neck − fact or myth?
  (J. Bartonicek, M. Tucek)

  PŮVODNÍ PRÁCE
  Srovnání účinnosti nízkoobjemových roztoků v přípravě střeva před kolonoskopií: randomizovaná, prospektivní, odslepená studie
  (V. Kojecký, J. Matouš, B. Kianička, Z. Zádorová, M. Varga)

  Fixace sítěk při laparoskopické plastice tříselných kýl
  (R. Čureček, Z. Adamová, O. Čech)

  KAZUISTIKY
  Fistuloklýza jako metoda zajištění výživy u pacienta s vysokoobjemovou enteroatmosférickou píštělí – kazuistika
  (L. Bébarová, M. Stašek, M. Szkorupa, T. Řezáč, P. Skalický, M. Horáková, K. Dostálová, M. Loveček)

  Fournierova gangréna jako komplikace Amyandovy hernie
  (F. Sládek, V. Krass, O. Salaš, M. Sutorý, L. Paša)

  Absces sleziny jako vzácný projev mimoplicní tuberkulózy − kazuistika
  (P. Horák, B. Horová, H. Koutníková, J. Marvan, J. Fulík, J. Fanta)

 • Vol 98 No 6 (2019)

  Obsah

  EDITORIAL
  Mladí, chcete operovat? Přidejte nám na důchody!
  (P. Šebesta)

  SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
  Vývoj cévní náhrady pro nízké průtoky – přehled
  (P. Mitáš, M. Špaček, T. Grus, H. Chlup, M. Mlček, L. Lambert, M. Krajíček, J. Lindner)
  Uzávěry žil splanchnického řečiště
  (Z. Krška, J. Kvasnička, J. Hořejš, D. Hoskovec)

  PŮVODNÍ PRÁCE
  Řešení krvácení z přední epidurální žilní pleteně bederní páteře pomocí preparátu z oxidované neregenerované celulózy
  (R. Hart)
  Katetrizační laserová ablace povrchových žil dolních končetin v léčbě symptomatického žilního refluxu s varixy – porovnání bezprostřední účinnosti dvou typů laserových generátorů
  (T. Honěk, M. Horváth, V. Horváth, M. Šlais, T. Kneifl, J. Honěk, A. Havlínová, M. Vítovec, V. Fabián, P. Šebesta)

  KAZUISTIKY
  Kombinované endovaskulární a chirurgické řešení tandemové symptomatické okluze arteria carotis communis a arteria cerebri media − kazuistika
  (A. Hudák, I. Guňka, M. Lojík, M. Leško Jr., S. Jiška, F. Caisberger, D. Krajíčková)
  Poranění hrudní aorty při ezofagektomii pro karcinom jícnu – kazuistické sdělení a review literatury
  (R. Vrba, Č. Neoral, R. Aujeský, P. Špička, P. Utíkal)

  Madelungova choroba – kazuistika
  (V. Zoubková, V. Třeška, K. Rupert)

 • Vol 98 No 5 (2019)

  EDITORIAL
  Klinické doporučené postupy – zbytečné obavy
  (M. Ryska)

  SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
  Vzácné příčiny akutní apendicitidy
  (I. Říha, V. Třeška, J. Nosek, D. Šmíd, R. Slunečko)
  Zhodnocení a zajištění pacientů s termickým úrazem na chirurgickém pracovišti
  (R. Zajíček, R. Doležel, Y. Kaloudová, B. Bakalář)

  PŮVODNÍ PRÁCE
  Detekce lymfatických uzlin a kvalita mezorektální excize
  (M. Grega, M. Vjaclovský, R. Chmelová, F. Pazdírek, R. Kodet, J. Hoch)
  Akutní hiátové hernie
  (V. Procházka, R. Svatoň, F. Marek, V. Čan, L. Kunovský, D. Bartušek, J. Ivičič, Z. Kala)

  KAZUISTIKY
  Alternativní metoda chirurgické léčby refrakterního GERD po laparoskopické sleeve gastrektomii
  (P. Ostruszka, P. Ihnát, L. Tulinský, P. Vávra)
  Absces pečene ako zriedkavá komplikácia PEG
  (M. Smolár, A. Mikolajčík, I. Dedinská, M. Hošala, Ľ. Laca)
  Prekvapivý nález ablačného katétra pri revízii hrudníka pre “spontánny” hemotorax − kazuistika
  (P. Juhos, M. Janík, M. Lučenič, K. Tarabová, D. Šiška, P. Lauček)

 • Vol 98 No 4 (2019)

  OBSAH

  EDITORIAL
  Komplikované nitrobřišní infekce
  (F. Vyhnánek)

  SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
  Zásady antibiotické léčby
  (M. Kolář)
  Role nových antibiotik u nitrobřišních infekcí v éře multirezistentních bakterií
  (V. Adámková)

  PŮVODNÍ PRÁCE
  Instilačná podtlaková terapia ULTRAVAC v terapii infikovaných laparotómií s fascitídou − priebežné výsledky prospektívnej randomizovanej štúdie
  (A. Jurkovič, J. Bartoš, V. Benčurik, L. Martinek, M. Škrovina)
  Growth of colorectal liver metastases is not accelerated by intraportal administration of stem cells after portal vein embolization
  (J. Bruha, V. Treska, H. Mirka, P. Hosek, J. Fichtl, T. Skalicky, K. Bajcurova, J. Ludvik, P. Duras, D. Lysak, V. Liska)

  KAZUISTIKY
  Surgical treatment of alveolar echinococcosis: a single centre experience and systematic review of the literature
  (H. Kristianova, L. Kolarova, Z. Krska, K. Chrz, P. Dytrych)
  Akutní mezenteriální ischemie s nekrózou celého tenkého střeva
  (M. Bakalář)
  Hemangiomatóza velkého omenta − kazuistika
  (O. Vyčítal, V. Liška, Š. Hadravská, V. Třeška)

 • Vol 98 No 3 (2019)

  EDITORIAL
  Všeobecná chirugie?
  (P. Pafko)

  SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
  Současný pohled na protézy v herniologii (kýlní síťky) – klasifikace, indikace, výhody a nevýhody jednotlivých materiálů, komplikace
  (J. Škach, M. Šlamborová, V. Blecher, P. Hromádka, R. Gürlich)
  Zvířecí modely jaterních onemocnění a jejich využití v experimentální chirurgii
  (A. Malečková, Z. Tonar, P. Mik, K. Michalová, V. Liška, R. Pálek, J. Rosendorf, M. Králíčková, V. Třeška)

  PŮVODNÍ PRÁCE
  Přínos hodnocení perfuze pomocí fluorescenční angiografie při robotické nízké resekci rekta: výsledky nerandomizované prospektivní studie
  (D. Langer, M. Vočka, J. Kalvach, M. Ryska)
  Dysfágia po prednej krčnej diskektómii a intersomatickej fúzii – prospektívna štúdia s jednoročným sledovaním
  (R. Opšenák, B. Kolarovszki, M. Benčo, R. Richterová, P. Snopko, K. Varga, M. Hanko)

  KAZUISTIKY
  Primary retroperitoneal Ewing’s sarcoma
  (J. Spacek, K. Kopeckova, J. Kosina, J. Pacovsky, J. Petera, L. Krbal, M. Mrhalova, P. Dvorak, M. Brodak)
  Synoviální cysta vycházející z kyčelního kloubu prezentující se jako stehenní kýla – kazuistika
  (M. Řezáčová, G. Husada)
  Distální intestinální obstrukční syndrom u pacienta s cystickou fibrózou po transplantaci plic
  (M. Švorcová, J. Šimonek, L. Fila, J. Pozniak, J. Kolařík, R. Lischke)

 • Vol 98 No 2 (2019)

  EDITORIAL
  Místo metabolické chirurgie v léčení obezity a diabetu 2. typu
  (M. Kasalický)

  SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
  Současnost a budoucnost metabolické chirurgie
  (P. Holéczy, M. Bužga, E. Machytka)
  Bariatrická/metabolická chirurgie v léčbě diabetu z pohledu diabetologa
  (M. Haluzík)

  PŮVODNÍ PRÁCE
  SADIS − Single anastomosis duodeno ilealis sleeve gastrectomy, jako druhý krok po sleeve gastrectomy
  (M. Kasalický, E. Koblihová, J. Pažin)
  Gastrický bypass a jeho role v metabolické a bariatrické chirurgii
  (M. Čierny, A. Trávniček, J. Ucháľ)

  KAZUISTIKY
  Wernickeova encefalopatie jako vzácná komplikace po sleeve gastrectomy
  (I. Šimoník, J. Bonaventura, J. Tvarůžek, M. Slámová)
  Parciální magnetická jejunální diverze (PMJD) u vysoce obézních pacientů
  (M. Bužga, E. Machytka, P. Holéczy, J. Macháčková)
  Neobvyklé nálezy po bariatrické operaci − plikaci žaludku
  (K. Doležalová Kormanová, M. Fried)

 • Vol 98 No 1 (2019)

  OBSAH
  EDITORIAL
  Náhlé příhody břišní
  (Z. Kala)

  SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
  Obstrukce tlustého střeva nádorem – co je prioritou léčby?
  (J. Hoch)

  Timing ERCP u akutní biliární pankreatitidy
  (R. Svatoň, Z. Kala, I. Novotný, J. Trna, T. Andrašina, L. Kunovský)

  PŮVODNÍ PRÁCE
  Acute abdomen in drug abusers
  (L. Hana, M. Ryska)
  Současná léčba difuzních peritonitid – je kvadrantová laváž stále aktuální?
  (P. Špička, A. Gryga, T. Malý, Č. Neoral)

  KAZUISTIKY
  Spontánní retroperitoneální hematom – naše zkušenosti s aktivním chirurgickým přístupem
  (L. Mitáš, T. Nevrtal, L. Kunovský, Z. Kala, J. Kamelander, V. Čan, T. Andrašina, M. Penka, I. Penka)
  Mezenteriální divertikly tenkého střeva jako příčina náhlé příhody břišní
  (M. Skála, V. Liška, V. Třeška)

  Náhlé příhody břišní u pacientů s Crohnovou chorobou − kazuistiky
  (F. Marek, L. Kunovský, T. Grolich, B. Hemmelová, K. Poredská, D. Bartušek, Z. Kala)

  ZPRÁVA
  Kolorektální robotický kurz
  (J. Kalvach, J. Pažin)

 • Vol 97 No 12 (2018)

  EDITORIAL
  Vzdělávání chirurgů a kompetence
  (M. Duda)

  SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
  - Konfokální laserová endomikroskopie v diagnostice onemocnění gastrointestinálního traktu − literární přehled a vlastní zkušenosti
  (M. Kollár, J. Krajčíová, R. Husťák, J. Malušková, M. Kment, Z. Vacková, J. Špičák, J. Martínek)
  - Infekčné komplikácie súvisiace s operačnou liečbou degeneratívneho ochorenia driekovej chrbtice
  (P. Snopko, B. Kolarovszki, R. Opšenák, M. Hanko, R. Richterová)

  PŮVODNÍ PRÁCE
  - Splenektomie u pacientů starších 65 let – evaluace výsledků jednoho pracoviště
  (J. Doležal, J. Vodička, V. Šimánek, D. Šmíd, V. Třeška)
  - Cílená axilární disekce a sentinelová biopsie u pacientek s karcinomem prsu po neoadjuvantní chemoterapii – retrospektivní studie
  (O. Coufal, O. Zapletal, L. Gabrielová, P. Fabian, M. Schneiderová)
  - Současné léčebné postupy při střelných poraněních v mírových podmínkách
  (M. Vlček, E. Jaganjac, M. Niedoba, I. Landor, J. Neumann)

  KAZUISTIKY
  - Crohnova choroba apendixu – kazuistika
  (Z. Rábeková, Z. Vacková, Z. Šerclová, J. Malušková, R. Bennett, J. Martínek)
  - Orthotopic liver transplantation with reduced and rotated graft in adult situs inversus recipient: a case report and a review of reported cases
  (J. Kristek, M. Kocik, J. Chlupac, J. Fronek)

 • Vol 97 No 11 (2018)

  EDITORIAL
  - Chirurgie, s.r.o.?
  (P. Šebesta)

  SOUHRNNÉ SDĚLENÍ
  - Indikace k otevřené chirurgické revaskularizaci viscerálního řečiště v endovaskulární éře
  (J. Moláček, V. Třeška, B. Čertík, J. Baxa)

  PŮVODNÍ PRÁCE
  - Aorto-iliac endarterectomy: Old-fashioned or re-newed method?
  (J. Chlupac, T. Marada, F. Thieme, S. Maly, R. Novotny, T. Pantoflicek, K. Sutoris, R. Vysohlid, K. Lipar, L. Janousek, J. Fronek)
  - Časné chirurgické a cévní komplikace po resekcích aneuryzmat aortoilické oblasti
  (M. Pirkl, F. Krampota, T. Daněk, M. Černý)
  - Poranenia extrakraniálnych ciev mozgu pri traume krčnej chrbtice
  (Ľ . Hajnovič, V. Šefránek, L. Schütz)
  - Větvený pedální bypass v léčbě kritické končetinové ischemie – zkušenosti našeho centra
  (T. Grus, P. Mitáš, P. Lukáč, J. Hrubý, J. Lindner, G. Grusová, L. Lambert)
  - Zkušenosti našeho centra v chirurgické léčbě Dunbarova syndromu
  (T. Grus, T. Klika, G. Grusová, J. Lindner, L. Lambert)

  KAZUISTIKA
  - Aneuryzma vnitřní pánevní tepny − kazuistika
  (J. Zeithaml, V. Třeška, J. Moláček, V. Havel)

  ZPRÁVY

 • Vol 97 No 10 (2018)

  EDITORIAL
  - Precizovaná onkochirurgie

  SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
  - Strategie léčby pacientů s kolorektálním karcinomem a synchronními metastázami jater
  - Možnosti ošetření durálních defektů v neurochirurgii

  PŮVODNÍ PRÁCE
  - Intraperitoneal onlay mesh − analýza vlastní sestavy nemocných
  - Vliv nadváhy a obezity na komplikace v kolorektální chirurgii

  KAZUISTIKY
  - Laparoskopická cholecystektomie u pacientky se situs viscerum inversus totalis a empyémem žlučníku − kazuistika
  - Spontánna bilaterálna ruptúra ligamentum patellae
  - Akutní embolie truncus brachiocephalicus a arteria pulmonalis

  PŘÍLOHA
  - Klinická výživa v chirurgii – doporučení ESPEN s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny SKVIMP

 • Vol 97 No 9 (2018)

  OBSAH

  EDITORIAL
  - Doporučené postupy v medicíně
  SOUHRNNÉ SDĚLENÍ
  - Současné poznatky o regeneraci ischemických tkání a zlepšení prokrvení pomocí kmenových buněk – možnosti využití u nerevaskularizovatelné kritické končetinové ischemie
  - Preventivní opatření rozvoje hluboké sternální infekce po kardiochirurgických výkonech − přehled

  PŮVODNÍ PRÁCE
  - RFITTH – radiofrekvenčně indukovaná termoterapie hemoroidů, 10 let zkušeností
  - Kompresia truncus coeliacus – princípy diagnostiky a chirurgickej liečby

  KAZUISTIKY
  - Asynchronní kvadruplicitní výskyt nádorového onemocnění: adenokarcinomu rektosigmatu, karcinomu ledviny, adenokarcinomu prostaty a neuroendokrinního malobuněčného karcinomu plic – kazuistika
  - Fasciitis necrotisans – duplicitas casuum
  - Světlobuněčný sarkom šlach a aponeuróz s lokalizací v pravé genitofemorální rýze – kazuistika

 • Vol 97 No 8 (2018)

  EDITORIAL: Ohlédnutí za letošním kongresem sekce mladých chirurgů

  SOUHRNNÉ SDĚLENÍ
  - Radikalita proximální resekce žaludku – přehledový článek
  - Kvalita života po proximální resekci žaludku – přehledový článek

  PŮVODNÍ PRÁCE
  - Může vyšetření lymfatických uzlin metodou One-Step Nucleic Acid Amplification zpřesnit staging plicních nádorů?
  - Empyém pleurální dutiny – evaluace výsledků jednoho pracoviště
  - Rizikové faktory a pooperační komplikace po resekcích žaludku pro nádorové onemocnění

  KAZUISTIKY
  - Tuberkulóza pečene − kazuistika
  - Inverted Meckel´s diverticulum: a rare cause of ileo-ileal intussusceptions and lower gastrointestinal bleeding

  ZPRÁVY

 • Vol 97 No 7 (2018)

  Číslo věnované chirurgii horní části zažívacího traktu

  EDITORIAL: chirurgie foregutu


  SOUHRNNÉ SDĚLENÍ
  - Využití retrosternálně uloženého kolon v náhradě jícnu
  PŮVODNÍ PRÁCE
  - Stav chirurgické léčby karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce v České republice
  - Hybrid thoracoscopic esophagectomy for cancer – retrospective analysis and comparison with transhiatal resection
  - Profylaktická ligace ductus thoracicus v prevenci chylothoraxu po resekci jícnu
  - Výsledky minimálně invazivní ezofagektomie pro karcinom jícnu provedené po ischemickém conditioningu žaludku
  - Karcinom jícnu – výsledky chirurgické terapie na I. chirurgické klinice FN Olomouc
  KAZUISTIKA
  - Úspěšná terapie leaku 3. stupně po ezofagektomii s hrudní anastomózou s použitím endoskopické vakuové terapie – kazuistika

 • Vol 97 No 6 (2018)

  Číslo věnované neurotraumatologii

  EDITORIAL: Neurotraumatologie


  - Chronický subdurální hematom – přehled
  - Posttraumatický hydrocefalus
  - Přínos opakovaných vyšetření počítačovou tomografií u pacientů s neurochirurgicko-neurologickou problematikou v intenzivní péči − retrospektivní analýza
  - Epidurální hematom: benigní, nebo potenciální maligní onemocnění?
  - Nová AOSpine klasifikace pro poranění subaxiální krční páteře a její využití v klinické praxi
  - Subdurální empyém − kazuistika vzácného onemocnění s vysokou mortalitou
  - Meralgia paresthetica
  - Atypické řešení proximální nervové léze – kazuistika

 • Vol 97 No 5 (2018)

  Číslo věnované experimentální chirurgii

  EDITORIAL: Experimentální chirurgie – historie a současnost

  - Options to improve the quality of kidney grafts from expanded criteria donors − experimental study
  - Postoperative monitoring of colorectal anastomosis – experimental study
  - Fixation of biomaterial to metallic stent and fixation of stents after circular endoscopic dissection in the esophagus on an animal model
  - Sinusoidální obstrukční syndrom indukovaný monokrotalinem v experimentu na velkém zvířeti – pilotní studie
  - Experimentální příprava korozivních preparátů orgánů velkého zvířete
  - Využití viskoelastických metod v chirurgii
  - Srovnání operační zátěže u laparoskopické a otevřené levostranné pankreatektomie v experimentu na velkém laboratorním zvířeti
  - Možnosti experimentálního ovlivnění regenerace jaterního parenchymu v souvislosti s ligací větví portální žíly

 • Vol 97 No supp (2018)

  Supplementum ke Kongresu sekce mladých chirurgů
  České chirurgické společnosti ČLS JEP
  Seč 14. – 15. 6. 2018

 • Vol 97 No 4 (2018)

  Číslo věnované mimo jiné kolorekrální chirurgii

  Editorial: Multidisciplinární týmy: jak dál?
  Chirurgie jater pro metastázy kolorektálního karcinomu
  Radioterapie v léčbě karcinomu rekta – čas na změnu?
  Umělý svěrač anu po deseti letech
  Technické aspekty fluorescenční angiografie pro peroperační hodnocení perfuze anastomózy v kolorektální chirurgii
  Význam předoperačně zjištěné extramurální vaskulární invaze v léčbě karcinomu rekta
  Operační řešení zlomenin střední části klíční kosti pomocí nitrodřeňového hřebu
  Koincidencia akútnej cholecystitídy a akútnej apendicitídy

 • Vol 97 No 3 (2018)

  Číslo věnované dětské chirurgii

  Predikce poškození střeva u pacientů s gastroschízou
  Multidisciplinární přístup k chirurgickému onemocnění pankreatu v dětském věku
  Otevřená versus laparoskopická operace akutní apendicitidy u dětí
  Otevřená versus laparoskopická operace akutní apendicitidy u dětí
  Laparoskopie na pracovišti dětské chirurgie v pětiletém období
  Hirschsprungova choroba v dospělém věku − dvě kazuistiky a přehled literatury
  Laparoscopic treatment of bowel perforation after blunt abdominal trauma (BAT) in children

 • Vol 97 No 2 (2018)

  Vol 97 No 2 (2018)

  Číslo věnované mimo jiné poranění pohybového aparátu
  Klasifikace zlomenin zadní hrany tibie u zlomenin hlezna
  Zlomeniny báze 5. metatarzu
  Classification of scapular body fractures
  Anatomie zlomenin dolního úhlu lopatky

  Kvalita operačnej liečby nefrolitiázy: čo na ňu vplýva?
  Naše zkušenosti s levostranným retroperitoneálním přístupem při řešení výdutí břišní aorty
  Vliv průkazu cirkulujících nádorových buněk na přežívání pacientů s karcinomem pankreatu – pětileté výsledky

 • Vol 97 No 1 (2018)

  Vol 97 No 1 (2018)

  Číslo věnované chirurgii ve vyšším věku

  Plastická chirurgie pokročilého věku
  Karcinom prsu u seniorek nad 70 let
  Plicní lobektomie pro bronchogenní karcinom u osmdesátiletých pacientů
  Je laparoskopická kolorektální chirurgie bezpečná i u starších pacientů?
  Enhanced recovery after colorectal surgery in elderly patients
  Pancreaticoduodenectomy for pancreatic cancer in elderly patients – a single-centre experience
  Tyreoidektomie u seniorů - má specifika, limity, kontraindikace?

   

 • Vol 96 No 12 (2017)

  Vol 96 No 12 (2017)

  Číslo věnovené problematice hrudní chirurgie.

  Plicní kontuze
  Poranění hrudníku u dětí s polytraumatem
  Ruptury bránice
  Poranění hrudníku na I. chirurgické klinice LF MU a FN USA v Brně
  Překvapivý nález při revizi hrudníku pro střelné poranění
  Myxoidní liposarkom v břišní dutině
  Překvapivý histologický nález v resekátu omenta pro uskřinutou pupeční kýlu