Vol 97 No 6 (2018)
Popis čísla

Číslo věnované neurotraumatologii

EDITORIAL: Neurotraumatologie


- Chronický subdurální hematom – přehled
- Posttraumatický hydrocefalus
- Přínos opakovaných vyšetření počítačovou tomografií u pacientů s neurochirurgicko-neurologickou problematikou v intenzivní péči − retrospektivní analýza
- Epidurální hematom: benigní, nebo potenciální maligní onemocnění?
- Nová AOSpine klasifikace pro poranění subaxiální krční páteře a její využití v klinické praxi
- Subdurální empyém − kazuistika vzácného onemocnění s vysokou mortalitou
- Meralgia paresthetica
- Atypické řešení proximální nervové léze – kazuistika