Vol 97 No 7 (2018)
Popis čísla

Číslo věnované chirurgii horní části zažívacího traktu

EDITORIAL: chirurgie foregutu


SOUHRNNÉ SDĚLENÍ
- Využití retrosternálně uloženého kolon v náhradě jícnu
PŮVODNÍ PRÁCE
- Stav chirurgické léčby karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce v České republice
- Hybrid thoracoscopic esophagectomy for cancer – retrospective analysis and comparison with transhiatal resection
- Profylaktická ligace ductus thoracicus v prevenci chylothoraxu po resekci jícnu
- Výsledky minimálně invazivní ezofagektomie pro karcinom jícnu provedené po ischemickém conditioningu žaludku
- Karcinom jícnu – výsledky chirurgické terapie na I. chirurgické klinice FN Olomouc
KAZUISTIKA
- Úspěšná terapie leaku 3. stupně po ezofagektomii s hrudní anastomózou s použitím endoskopické vakuové terapie – kazuistika

Souhrnné sdělení

Č. Neoral, R. Aujeský, R. Vrba, M. Stašek
301-308
Využití retrosternálně uloženého kolon v náhradě jícnu
PDF

Původní práce

M. Duda, L. Dušek, T. Jínek, L. Adamčík, M. Škrovina
309-319
Stav chirurgické léčby karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce v České republice
PDF
T. Jínek, L. Adamčík, M. Duda, M. Škrovina
320-327
Hybridní torakoskopická resekce jícnu pro karcinom – retrospektivní analýza a srovnání s transhiatální ezofagektomií
PDF (English)
T. Jínek, L. Adamčík, M. Duda, P. Buzrla, M. Škrovina
328-334
Profylaktická ligace ductus thoracicus v prevenci chylothoraxu po resekci jícnu
PDF
V. Procházka, T. Grolich, V. Čan, F. Marek, B. Bartušek, J. Ivičič, Z. Kala
335-341
Výsledky minimálně invazivní ezofagektomie pro karcinom jícnu provedené po ischemickém conditioningu žaludku
PDF
R. Vrba, R. Aujeský, M. Stašek, K. Vomáčková, J. Tesaříková, L. Hlaváčková, J. Cincibuch, D. Vrána, M. Horáková, J. Zapletalová, Č. Neoral
342-348
Karcinom jícnu – výsledky chirurgické terapie na I. chirurgické klinice FN Olomouc
PDF

Kazuistika

M. Stašek, R. Aujeský, R. Vrba, J. Chudáček, L. Bébarová, M. Gregořík, D. Klos, Č. Neoral
349-353
Úspěšná terapie leaku 3. stupně po ezofagektomii s hrudní anastomózou s použitím endoskopické vakuové terapie – kazuistika.
PDF