Vol 97 No 7 (2018)

					Náhled Vol 97 No 7 (2018)

Číslo věnované chirurgii horní části zažívacího traktu

EDITORIAL: chirurgie foregutu


SOUHRNNÉ SDĚLENÍ
- Využití retrosternálně uloženého kolon v náhradě jícnu
PŮVODNÍ PRÁCE
- Stav chirurgické léčby karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce v České republice
- Hybrid thoracoscopic esophagectomy for cancer – retrospective analysis and comparison with transhiatal resection
- Profylaktická ligace ductus thoracicus v prevenci chylothoraxu po resekci jícnu
- Výsledky minimálně invazivní ezofagektomie pro karcinom jícnu provedené po ischemickém conditioningu žaludku
- Karcinom jícnu – výsledky chirurgické terapie na I. chirurgické klinice FN Olomouc
KAZUISTIKA
- Úspěšná terapie leaku 3. stupně po ezofagektomii s hrudní anastomózou s použitím endoskopické vakuové terapie – kazuistika

Publikováno: 2018-07-12

Souhrnné sdělení

Původní práce

Kazuistika