Vol 97 No 8 (2018)
Popis čísla

EDITORIAL: Ohlédnutí za letošním kongresem sekce mladých chirurgů

SOUHRNNÉ SDĚLENÍ
- Radikalita proximální resekce žaludku – přehledový článek
- Kvalita života po proximální resekci žaludku – přehledový článek

PŮVODNÍ PRÁCE
- Může vyšetření lymfatických uzlin metodou One-Step Nucleic Acid Amplification zpřesnit staging plicních nádorů?
- Empyém pleurální dutiny – evaluace výsledků jednoho pracoviště
- Rizikové faktory a pooperační komplikace po resekcích žaludku pro nádorové onemocnění

KAZUISTIKY
- Tuberkulóza pečene − kazuistika
- Inverted Meckel´s diverticulum: a rare cause of ileo-ileal intussusceptions and lower gastrointestinal bleeding

ZPRÁVY