Vol 97 No 9 (2018)
Popis čísla

OBSAH

EDITORIAL
- Doporučené postupy v medicíně
SOUHRNNÉ SDĚLENÍ
- Současné poznatky o regeneraci ischemických tkání a zlepšení prokrvení pomocí kmenových buněk – možnosti využití u nerevaskularizovatelné kritické končetinové ischemie
- Preventivní opatření rozvoje hluboké sternální infekce po kardiochirurgických výkonech − přehled

PŮVODNÍ PRÁCE
- RFITTH – radiofrekvenčně indukovaná termoterapie hemoroidů, 10 let zkušeností
- Kompresia truncus coeliacus – princípy diagnostiky a chirurgickej liečby

KAZUISTIKY
- Asynchronní kvadruplicitní výskyt nádorového onemocnění: adenokarcinomu rektosigmatu, karcinomu ledviny, adenokarcinomu prostaty a neuroendokrinního malobuněčného karcinomu plic – kazuistika
- Fasciitis necrotisans – duplicitas casuum
- Světlobuněčný sarkom šlach a aponeuróz s lokalizací v pravé genitofemorální rýze – kazuistika