Vol 97 No 10 (2018)
Popis čísla

EDITORIAL
- Precizovaná onkochirurgie

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
- Strategie léčby pacientů s kolorektálním karcinomem a synchronními metastázami jater
- Možnosti ošetření durálních defektů v neurochirurgii

PŮVODNÍ PRÁCE
- Intraperitoneal onlay mesh − analýza vlastní sestavy nemocných
- Vliv nadváhy a obezity na komplikace v kolorektální chirurgii

KAZUISTIKY
- Laparoskopická cholecystektomie u pacientky se situs viscerum inversus totalis a empyémem žlučníku − kazuistika
- Spontánna bilaterálna ruptúra ligamentum patellae
- Akutní embolie truncus brachiocephalicus a arteria pulmonalis

PŘÍLOHA
- Klinická výživa v chirurgii – doporučení ESPEN s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny SKVIMP