Vol 97 No 11 (2018)
Popis čísla

EDITORIAL
- Chirurgie, s.r.o.?
(P. Šebesta)

SOUHRNNÉ SDĚLENÍ
- Indikace k otevřené chirurgické revaskularizaci viscerálního řečiště v endovaskulární éře
(J. Moláček, V. Třeška, B. Čertík, J. Baxa)

PŮVODNÍ PRÁCE
- Aorto-iliac endarterectomy: Old-fashioned or re-newed method?
(J. Chlupac, T. Marada, F. Thieme, S. Maly, R. Novotny, T. Pantoflicek, K. Sutoris, R. Vysohlid, K. Lipar, L. Janousek, J. Fronek)
- Časné chirurgické a cévní komplikace po resekcích aneuryzmat aortoilické oblasti
(M. Pirkl, F. Krampota, T. Daněk, M. Černý)
- Poranenia extrakraniálnych ciev mozgu pri traume krčnej chrbtice
(Ľ . Hajnovič, V. Šefránek, L. Schütz)
- Větvený pedální bypass v léčbě kritické končetinové ischemie – zkušenosti našeho centra
(T. Grus, P. Mitáš, P. Lukáč, J. Hrubý, J. Lindner, G. Grusová, L. Lambert)
- Zkušenosti našeho centra v chirurgické léčbě Dunbarova syndromu
(T. Grus, T. Klika, G. Grusová, J. Lindner, L. Lambert)

KAZUISTIKA
- Aneuryzma vnitřní pánevní tepny − kazuistika
(J. Zeithaml, V. Třeška, J. Moláček, V. Havel)

ZPRÁVY

Editorial

P. Šebesta
485-486
Chirurgie, s. r. o.?
PDF

Souhrnné sdělení

Jiří Moláček, V. Třeška, B. Čertík, J. Baxa
487-492
Indikace k otevřené chirurgické revaskularizaci viscerálního řečiště v endovaskulární éře
PDF

Původní práce

Jaroslav Chlupáč, Tomáš Marada, Filip Thieme, Štěpán Malý, Róbert Novotný, Tomáš Pantoflíček, Karol Sutoris, Květoslav Lipár, Libor Janoušek, Jiří Froněk
493-498
Aorto-ilická endarterektomie: staro-nová metoda?
PDF (English)
Miloslav Pirkl, Filip Krampota, Tomáš Daněk, Miloš Černý
499-503
Časné chirurgické a cévní komplikace po chirurgických resekcích aneurysmatu aortoilické oblasti
PDF
Ludovit Hajnovic, Vladimír Šefránek, Ludwig Schütz
504-508
Poranenia extrakraniálnych ciev mozgu pri traume krčnej chrbtice
PDF
Tomáš Grus, Petr Mitáš, Peter Lukáč, Jan Hrubý, Jaroslav Lindner, Gabriela Grusová, Lukáš Lambert
509-513
Větvený pedální bypass v léčbě kritické končetinové ischémie – zkušenosti našeho centra
PDF
Tomáš Grus, Tomáš Klika, Gabriela Grusová, Jaroslav Lindner, Lukáš Lambert
514-517
Zkušenosti našeho centra v chirurgické léčbě Dunbarova syndromu
PDF

Kazuistika

Jan Zeithaml, Vladislav Třeška, Jiří Moláček, Václav Havel
518-521
Aneuryzma vnitřní pánevní tepny - kazuistika
PDF