Vol 97 No 11 (2018)

					Náhled Vol 97 No 11 (2018)

EDITORIAL
- Chirurgie, s.r.o.?
(P. Šebesta)

SOUHRNNÉ SDĚLENÍ
- Indikace k otevřené chirurgické revaskularizaci viscerálního řečiště v endovaskulární éře
(J. Moláček, V. Třeška, B. Čertík, J. Baxa)

PŮVODNÍ PRÁCE
- Aorto-iliac endarterectomy: Old-fashioned or re-newed method?
(J. Chlupac, T. Marada, F. Thieme, S. Maly, R. Novotny, T. Pantoflicek, K. Sutoris, R. Vysohlid, K. Lipar, L. Janousek, J. Fronek)
- Časné chirurgické a cévní komplikace po resekcích aneuryzmat aortoilické oblasti
(M. Pirkl, F. Krampota, T. Daněk, M. Černý)
- Poranenia extrakraniálnych ciev mozgu pri traume krčnej chrbtice
(Ľ . Hajnovič, V. Šefránek, L. Schütz)
- Větvený pedální bypass v léčbě kritické končetinové ischemie – zkušenosti našeho centra
(T. Grus, P. Mitáš, P. Lukáč, J. Hrubý, J. Lindner, G. Grusová, L. Lambert)
- Zkušenosti našeho centra v chirurgické léčbě Dunbarova syndromu
(T. Grus, T. Klika, G. Grusová, J. Lindner, L. Lambert)

KAZUISTIKA
- Aneuryzma vnitřní pánevní tepny − kazuistika
(J. Zeithaml, V. Třeška, J. Moláček, V. Havel)

ZPRÁVY

Publikováno: 2018-12-15

Editorial

Souhrnné sdělení

Původní práce

Kazuistika