Vol 97 No 12 (2018)

					Náhled Vol 97 No 12 (2018)

EDITORIAL
Vzdělávání chirurgů a kompetence
(M. Duda)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
- Konfokální laserová endomikroskopie v diagnostice onemocnění gastrointestinálního traktu − literární přehled a vlastní zkušenosti
(M. Kollár, J. Krajčíová, R. Husťák, J. Malušková, M. Kment, Z. Vacková, J. Špičák, J. Martínek)
- Infekčné komplikácie súvisiace s operačnou liečbou degeneratívneho ochorenia driekovej chrbtice
(P. Snopko, B. Kolarovszki, R. Opšenák, M. Hanko, R. Richterová)

PŮVODNÍ PRÁCE
- Splenektomie u pacientů starších 65 let – evaluace výsledků jednoho pracoviště
(J. Doležal, J. Vodička, V. Šimánek, D. Šmíd, V. Třeška)
- Cílená axilární disekce a sentinelová biopsie u pacientek s karcinomem prsu po neoadjuvantní chemoterapii – retrospektivní studie
(O. Coufal, O. Zapletal, L. Gabrielová, P. Fabian, M. Schneiderová)
- Současné léčebné postupy při střelných poraněních v mírových podmínkách
(M. Vlček, E. Jaganjac, M. Niedoba, I. Landor, J. Neumann)

KAZUISTIKY
- Crohnova choroba apendixu – kazuistika
(Z. Rábeková, Z. Vacková, Z. Šerclová, J. Malušková, R. Bennett, J. Martínek)
- Orthotopic liver transplantation with reduced and rotated graft in adult situs inversus recipient: a case report and a review of reported cases
(J. Kristek, M. Kocik, J. Chlupac, J. Fronek)

Publikováno: 2018-12-15

Souhrnné sdělení

Původní práce