Vol 98 No 1 (2019)
Popis čísla

OBSAH
EDITORIAL
Náhlé příhody břišní
(Z. Kala)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Obstrukce tlustého střeva nádorem – co je prioritou léčby?
(J. Hoch)

Timing ERCP u akutní biliární pankreatitidy
(R. Svatoň, Z. Kala, I. Novotný, J. Trna, T. Andrašina, L. Kunovský)

PŮVODNÍ PRÁCE
Acute abdomen in drug abusers
(L. Hana, M. Ryska)
Současná léčba difuzních peritonitid – je kvadrantová laváž stále aktuální?
(P. Špička, A. Gryga, T. Malý, Č. Neoral)

KAZUISTIKY
Spontánní retroperitoneální hematom – naše zkušenosti s aktivním chirurgickým přístupem
(L. Mitáš, T. Nevrtal, L. Kunovský, Z. Kala, J. Kamelander, V. Čan, T. Andrašina, M. Penka, I. Penka)
Mezenteriální divertikly tenkého střeva jako příčina náhlé příhody břišní
(M. Skála, V. Liška, V. Třeška)

Náhlé příhody břišní u pacientů s Crohnovou chorobou − kazuistiky
(F. Marek, L. Kunovský, T. Grolich, B. Hemmelová, K. Poredská, D. Bartušek, Z. Kala)

ZPRÁVA
Kolorektální robotický kurz
(J. Kalvach, J. Pažin)

Souhrnné sdělení

Jiří Hoch, prof. MUDr., CSc.
4-9
Obstrukce tlustého střeva nádorem – co je prioritou léčby?
PDF
Roman Svatoň, MUDr., Zdeněk Kala, prof., MUDr., CSc., Ivo Novotný, MUDr., CSc., Jan Trna, MUDr., Ph.D., Tomáš Andrašina, MUDr., Ph.D., Lumír Kunovský, MUDr., Ph.D.
10-13
Timing ERCP u akutní biliární pankreatitidy
PDF

Původní práce

Luděk Hána, Miroslav Ryska
14-17
Acute Abdomen in Drug Abusers
PDF
Petr Špička, Adolf Gryga, Tomáš Malý, Čestmír Neoral
18-22
Současná léčba difúzních peritonitid – je kvadrantová laváž stále aktuální?
PDF

Kazuistika

Ladislav Mitáš, MUDr., Ph.D., Tomáš Nevrtal, MUDr., Lumír Kunovský, MUDr., Ph.D., Zdeněk Kala, prof., MUDr., CSc., Jan Kamelander, MUDr., Vladimír Čan, MUDr., Tomáš Andrašina, MUDr., Ph.D., Miroslav Penka, prof., MUDr., CSc., Igor Penka, doc., MUDr., CSc.
23-26
Spontánní retroperitoneální hematom – naše zkušenosti s aktivním chirurgickým přístupem
PDF
M. Skála, V. Liška
27-30
Mezenteriální divertikly tenkého střeva jako příčina náhlé příhody břišní
PDF
Filip Marek, MUDr., Ph.D., Lumír Kunovský, MUDr., Ph.D., Tomáš Grolich, MUDr., Ph.D., Beáta Hemmelová, Poredská Karolina, MUDr., Daniel Bartušek, MUDr., Ph.D., Zdeněk Kala, prof., MUDr., Ph.D.
31-34
Náhlé příhody břišní u pacientů s Crohnovou chorobou - kazuistiky
PDF

Krátké sdělení

J. Kalvach, J. Pažin
35
Kolorektální robotický kurz
PDF