Vol 98 No 1 (2019)

					Náhled Vol 98 No 1 (2019)

OBSAH
EDITORIAL
Náhlé příhody břišní
(Z. Kala)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Obstrukce tlustého střeva nádorem – co je prioritou léčby?
(J. Hoch)

Timing ERCP u akutní biliární pankreatitidy
(R. Svatoň, Z. Kala, I. Novotný, J. Trna, T. Andrašina, L. Kunovský)

PŮVODNÍ PRÁCE
Acute abdomen in drug abusers
(L. Hana, M. Ryska)
Současná léčba difuzních peritonitid – je kvadrantová laváž stále aktuální?
(P. Špička, A. Gryga, T. Malý, Č. Neoral)

KAZUISTIKY
Spontánní retroperitoneální hematom – naše zkušenosti s aktivním chirurgickým přístupem
(L. Mitáš, T. Nevrtal, L. Kunovský, Z. Kala, J. Kamelander, V. Čan, T. Andrašina, M. Penka, I. Penka)
Mezenteriální divertikly tenkého střeva jako příčina náhlé příhody břišní
(M. Skála, V. Liška, V. Třeška)

Náhlé příhody břišní u pacientů s Crohnovou chorobou − kazuistiky
(F. Marek, L. Kunovský, T. Grolich, B. Hemmelová, K. Poredská, D. Bartušek, Z. Kala)

ZPRÁVA
Kolorektální robotický kurz
(J. Kalvach, J. Pažin)

Publikováno: 2019-02-05

Souhrnné sdělení

Původní práce

Kazuistika

Krátké sdělení