Vol 98 No 2 (2019)
Popis čísla

EDITORIAL
Místo metabolické chirurgie v léčení obezity a diabetu 2. typu
(M. Kasalický)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Současnost a budoucnost metabolické chirurgie
(P. Holéczy, M. Bužga, E. Machytka)
Bariatrická/metabolická chirurgie v léčbě diabetu z pohledu diabetologa
(M. Haluzík)

PŮVODNÍ PRÁCE
SADIS − Single anastomosis duodeno ilealis sleeve gastrectomy, jako druhý krok po sleeve gastrectomy
(M. Kasalický, E. Koblihová, J. Pažin)
Gastrický bypass a jeho role v metabolické a bariatrické chirurgii
(M. Čierny, A. Trávniček, J. Ucháľ)

KAZUISTIKY
Wernickeova encefalopatie jako vzácná komplikace po sleeve gastrectomy
(I. Šimoník, J. Bonaventura, J. Tvarůžek, M. Slámová)
Parciální magnetická jejunální diverze (PMJD) u vysoce obézních pacientů
(M. Bužga, E. Machytka, P. Holéczy, J. Macháčková)
Neobvyklé nálezy po bariatrické operaci − plikaci žaludku
(K. Doležalová Kormanová, M. Fried)