Vol 98 No 3 (2019)
Popis čísla

EDITORIAL
Všeobecná chirugie?
(P. Pafko)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Současný pohled na protézy v herniologii (kýlní síťky) – klasifikace, indikace, výhody a nevýhody jednotlivých materiálů, komplikace
(J. Škach, M. Šlamborová, V. Blecher, P. Hromádka, R. Gürlich)
Zvířecí modely jaterních onemocnění a jejich využití v experimentální chirurgii
(A. Malečková, Z. Tonar, P. Mik, K. Michalová, V. Liška, R. Pálek, J. Rosendorf, M. Králíčková, V. Třeška)

PŮVODNÍ PRÁCE
Přínos hodnocení perfuze pomocí fluorescenční angiografie při robotické nízké resekci rekta: výsledky nerandomizované prospektivní studie
(D. Langer, M. Vočka, J. Kalvach, M. Ryska)
Dysfágia po prednej krčnej diskektómii a intersomatickej fúzii – prospektívna štúdia s jednoročným sledovaním
(R. Opšenák, B. Kolarovszki, M. Benčo, R. Richterová, P. Snopko, K. Varga, M. Hanko)

KAZUISTIKY
Primary retroperitoneal Ewing’s sarcoma
(J. Spacek, K. Kopeckova, J. Kosina, J. Pacovsky, J. Petera, L. Krbal, M. Mrhalova, P. Dvorak, M. Brodak)
Synoviální cysta vycházející z kyčelního kloubu prezentující se jako stehenní kýla – kazuistika
(M. Řezáčová, G. Husada)
Distální intestinální obstrukční syndrom u pacienta s cystickou fibrózou po transplantaci plic
(M. Švorcová, J. Šimonek, L. Fila, J. Pozniak, J. Kolařík, R. Lischke)

Editorial

P. Pafko
83-84
Všeobecná chirurgie?
PDF

Souhrnné sdělení

Jiří Škach, M Šlamborová, Vít Blecher, Peter Hromádka, Robert Gurlich
85-99
Současný pohled na protézy v herniologii (kýlní síťky) – klasifikace, indikace, výhody a nevýhody jednotlivých materiálů, komplikace
PDF
Anna Malečková, Zbyněk Tonar, Patrik Mik, Květoslava Michalová, Václav Liška, Richard Pálek, Jáchym Rosendorf, Milena Králíčková, Vladislav Třeška
100-109
Zvířecí modely jaterních onemocnění a jejich využití v experimentální chirurgii
PDF

Kazuistika

J Špaček, K. Kopečková, J. Košina, J. Pacovský, J. Petera, L. Krbal, M. Mrhalová, P. Dvořák, M. Broďák
121-124
Primární Ewingův sarkom v retroperitoneu
PDF (English)
Monika Řezáčová, Glen Husada
125-126
Synoviální cysta vycházející z kyčelního kloubu prezentující se jako stehenní kýla – kazuistika
PDF
M. Švorcová, J. Šimonek, L. Fila, J. Pozniak, J. Kolařík, R. Lischke
127-131
Distální intestinální obstrukční syndrom u pacienta s cystickou fibrózou po transplantaci plic
PDF