Vol 98 No 3 (2019)

					Náhled Vol 98 No 3 (2019)

EDITORIAL
Všeobecná chirugie?
(P. Pafko)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Současný pohled na protézy v herniologii (kýlní síťky) – klasifikace, indikace, výhody a nevýhody jednotlivých materiálů, komplikace
(J. Škach, M. Šlamborová, V. Blecher, P. Hromádka, R. Gürlich)
Zvířecí modely jaterních onemocnění a jejich využití v experimentální chirurgii
(A. Malečková, Z. Tonar, P. Mik, K. Michalová, V. Liška, R. Pálek, J. Rosendorf, M. Králíčková, V. Třeška)

PŮVODNÍ PRÁCE
Přínos hodnocení perfuze pomocí fluorescenční angiografie při robotické nízké resekci rekta: výsledky nerandomizované prospektivní studie
(D. Langer, M. Vočka, J. Kalvach, M. Ryska)
Dysfágia po prednej krčnej diskektómii a intersomatickej fúzii – prospektívna štúdia s jednoročným sledovaním
(R. Opšenák, B. Kolarovszki, M. Benčo, R. Richterová, P. Snopko, K. Varga, M. Hanko)

KAZUISTIKY
Primary retroperitoneal Ewing’s sarcoma
(J. Spacek, K. Kopeckova, J. Kosina, J. Pacovsky, J. Petera, L. Krbal, M. Mrhalova, P. Dvorak, M. Brodak)
Synoviální cysta vycházející z kyčelního kloubu prezentující se jako stehenní kýla – kazuistika
(M. Řezáčová, G. Husada)
Distální intestinální obstrukční syndrom u pacienta s cystickou fibrózou po transplantaci plic
(M. Švorcová, J. Šimonek, L. Fila, J. Pozniak, J. Kolařík, R. Lischke)

Publikováno: 2019-03-17

Editorial

Souhrnné sdělení

Kazuistika