Vol 98 No 4 (2019)
Popis čísla

OBSAH

EDITORIAL
Komplikované nitrobřišní infekce
(F. Vyhnánek)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Zásady antibiotické léčby
(M. Kolář)
Role nových antibiotik u nitrobřišních infekcí v éře multirezistentních bakterií
(V. Adámková)

PŮVODNÍ PRÁCE
Instilačná podtlaková terapia ULTRAVAC v terapii infikovaných laparotómií s fascitídou − priebežné výsledky prospektívnej randomizovanej štúdie
(A. Jurkovič, J. Bartoš, V. Benčurik, L. Martinek, M. Škrovina)
Growth of colorectal liver metastases is not accelerated by intraportal administration of stem cells after portal vein embolization
(J. Bruha, V. Treska, H. Mirka, P. Hosek, J. Fichtl, T. Skalicky, K. Bajcurova, J. Ludvik, P. Duras, D. Lysak, V. Liska)

KAZUISTIKY
Surgical treatment of alveolar echinococcosis: a single centre experience and systematic review of the literature
(H. Kristianova, L. Kolarova, Z. Krska, K. Chrz, P. Dytrych)
Akutní mezenteriální ischemie s nekrózou celého tenkého střeva
(M. Bakalář)
Hemangiomatóza velkého omenta − kazuistika
(O. Vyčítal, V. Liška, Š. Hadravská, V. Třeška)

Editorial

F. Vyhnánek
135-136
Komplikované nitrobřišní infekce
PDF

Původní práce

Adam Jurkovič, Jiří Bartoš, Vladimír Benčurik, Lubomír Martínek, Matej Škrovina
152-158
Instilačná podtlaková terapia ULTRAVAC v terapii infikovaných laparotómií s fascitídou: Priebežné výsledky prospektívnej randomizovanej štúdie
PDF
Jan Brůha, Vladislav Třeška, Hynek Mírka, Petr Hošek, Jakub Fichtl, Tomáš Skalický, Kristina Bajcurová, Jaroslav Ludvík, Petr Duras, Daniel Lysák, Václav Liška
159-166
Intraportální aplikace kmenových buněk po embolizaci portální žíly neurychluje růst jaterních metastáz
PDF (English)

Kazuistika

H. Kristianova, L. Kolarova, Z. Krska, K. Chrz, P. Dytrych
167-173
Surgical treatment of alveolar echinococcosis: a single center experience and systematic review of the literature
PDF (English)
Martin Bakalář
174-177
Akutní mezenteriální ischemie s nekrózou celého tenkého střeva.
PDF
Ondřej Vyčítal, Václav Liška, Šárka Hadravská, Vladislav Třeška
178-180
Hemangiomatóza velkého omenta - kazuistika.
PDF