Vol 98 No 5 (2019)

					Náhled Vol 98 No 5 (2019)

EDITORIAL
Klinické doporučené postupy – zbytečné obavy
(M. Ryska)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Vzácné příčiny akutní apendicitidy
(I. Říha, V. Třeška, J. Nosek, D. Šmíd, R. Slunečko)
Zhodnocení a zajištění pacientů s termickým úrazem na chirurgickém pracovišti
(R. Zajíček, R. Doležel, Y. Kaloudová, B. Bakalář)

PŮVODNÍ PRÁCE
Detekce lymfatických uzlin a kvalita mezorektální excize
(M. Grega, M. Vjaclovský, R. Chmelová, F. Pazdírek, R. Kodet, J. Hoch)
Akutní hiátové hernie
(V. Procházka, R. Svatoň, F. Marek, V. Čan, L. Kunovský, D. Bartušek, J. Ivičič, Z. Kala)

KAZUISTIKY
Alternativní metoda chirurgické léčby refrakterního GERD po laparoskopické sleeve gastrektomii
(P. Ostruszka, P. Ihnát, L. Tulinský, P. Vávra)
Absces pečene ako zriedkavá komplikácia PEG
(M. Smolár, A. Mikolajčík, I. Dedinská, M. Hošala, Ľ. Laca)
Prekvapivý nález ablačného katétra pri revízii hrudníka pre “spontánny” hemotorax − kazuistika
(P. Juhos, M. Janík, M. Lučenič, K. Tarabová, D. Šiška, P. Lauček)

Publikováno: 2019-05-28

Souhrnné sdělení

Původní práce

Kazuistika