Vol 98 No 5 (2019)
Popis čísla

EDITORIAL
Klinické doporučené postupy – zbytečné obavy
(M. Ryska)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Vzácné příčiny akutní apendicitidy
(I. Říha, V. Třeška, J. Nosek, D. Šmíd, R. Slunečko)
Zhodnocení a zajištění pacientů s termickým úrazem na chirurgickém pracovišti
(R. Zajíček, R. Doležel, Y. Kaloudová, B. Bakalář)

PŮVODNÍ PRÁCE
Detekce lymfatických uzlin a kvalita mezorektální excize
(M. Grega, M. Vjaclovský, R. Chmelová, F. Pazdírek, R. Kodet, J. Hoch)
Akutní hiátové hernie
(V. Procházka, R. Svatoň, F. Marek, V. Čan, L. Kunovský, D. Bartušek, J. Ivičič, Z. Kala)

KAZUISTIKY
Alternativní metoda chirurgické léčby refrakterního GERD po laparoskopické sleeve gastrektomii
(P. Ostruszka, P. Ihnát, L. Tulinský, P. Vávra)
Absces pečene ako zriedkavá komplikácia PEG
(M. Smolár, A. Mikolajčík, I. Dedinská, M. Hošala, Ľ. Laca)
Prekvapivý nález ablačného katétra pri revízii hrudníka pre “spontánny” hemotorax − kazuistika
(P. Juhos, M. Janík, M. Lučenič, K. Tarabová, D. Šiška, P. Lauček)

Souhrnné sdělení

Ivan Říha, Vladislav Třeška, David Šmíd, Josef Nosek, Robert Slunečko
189-193
Vzácné příčiny akutní apendicitidy
PDF
Robert Zajíček, Radek Doležel, Yvona Kaloudová, Bohumil Bakalář
194-199
Zhodnocení a zajištění pacientů s termickým úrazem na chirurgickém pracovišti
PDF

Původní práce

M. Grega, M. Vjaclovský, R. Chmelová, F. Pazdírek, R. Kodet, J. Hoch
200-206
Detekce lymfatických uzlin a kvalita mezorektální excize
PDF
V. Procházka, R. Svatoň, F. Marek, V. Čan, L. Kunovský, D. Bartušek, J. Ivičič, Z. Kala
207-213
Akutní hiátové hernie
PDF

Kazuistika

Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Lubomír Tulinský, P. Vávra
214-218
Alternativní metoda chirurgické léčby refrakterního GERD po laparoskopické sleeve gastrektomii
PDF
M. Smolár, A. Mikolajčík, I. Dedinská, M. Hošala, L. Laca
219-222
Absces pečene ako zriedkavá komplikácia PEG
PDF
P. Juhos, M. Janík, M. Lučenič, K. Tarabová, D. Šiška, P. Lauček
223-226
Prekvapivý nález ablačného katétra pri revízii hrudníka pre “spontánny” hemotorax − kazuistika
PDF