Vol 98 No 6 (2019)
Popis čísla

Obsah

EDITORIAL
Mladí, chcete operovat? Přidejte nám na důchody!
(P. Šebesta)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Vývoj cévní náhrady pro nízké průtoky – přehled
(P. Mitáš, M. Špaček, T. Grus, H. Chlup, M. Mlček, L. Lambert, M. Krajíček, J. Lindner)
Uzávěry žil splanchnického řečiště
(Z. Krška, J. Kvasnička, J. Hořejš, D. Hoskovec)

PŮVODNÍ PRÁCE
Řešení krvácení z přední epidurální žilní pleteně bederní páteře pomocí preparátu z oxidované neregenerované celulózy
(R. Hart)
Katetrizační laserová ablace povrchových žil dolních končetin v léčbě symptomatického žilního refluxu s varixy – porovnání bezprostřední účinnosti dvou typů laserových generátorů
(T. Honěk, M. Horváth, V. Horváth, M. Šlais, T. Kneifl, J. Honěk, A. Havlínová, M. Vítovec, V. Fabián, P. Šebesta)

KAZUISTIKY
Kombinované endovaskulární a chirurgické řešení tandemové symptomatické okluze arteria carotis communis a arteria cerebri media − kazuistika
(A. Hudák, I. Guňka, M. Lojík, M. Leško Jr., S. Jiška, F. Caisberger, D. Krajíčková)
Poranění hrudní aorty při ezofagektomii pro karcinom jícnu – kazuistické sdělení a review literatury
(R. Vrba, Č. Neoral, R. Aujeský, P. Špička, P. Utíkal)

Madelungova choroba – kazuistika
(V. Zoubková, V. Třeška, K. Rupert)

Souhrnné sdělení

P. Mitáš, M. Špaček, T. Grus, H. Chlup, M. Mlček, L. Lambert, M. Krajíček, J. Lindner
233-238
Vývoj cévní náhrady pro nízké průtoky – přehled
PDF
Z. Krška, J. Kvasnička, J. Hořejš, D. Hoskovec
239-244
Uzávěry žil splanchnického řečiště
PDF

Kazuistika

A. Hudák, I. Guňka, M. Lojík, M. Leško, S. Jiška, F. Caisberger, D. Krajíčková
252-255
Kombinované endovaskulární a chirurgické řešení tandemové symptomatické okluze arteria carotis communis a arteria cerebri media − kazuistika
PDF
R. Vrba, Č. Neoral, R. Aujeský, P. Špička, P. Utíkal
256-259
Poranění hrudní aorty při ezofagektomii pro karcinom jícnu – kazuistické sdělení a review literatury
PDF
V. Zoubková, V. Třeška, K. Rupert
260-264
Madelungova choroba – kazuistika
PDF