Vol 98 No 6 (2019)

					Náhled Vol 98 No 6 (2019)

Obsah

EDITORIAL
Mladí, chcete operovat? Přidejte nám na důchody!
(P. Šebesta)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Vývoj cévní náhrady pro nízké průtoky – přehled
(P. Mitáš, M. Špaček, T. Grus, H. Chlup, M. Mlček, L. Lambert, M. Krajíček, J. Lindner)
Uzávěry žil splanchnického řečiště
(Z. Krška, J. Kvasnička, J. Hořejš, D. Hoskovec)

PŮVODNÍ PRÁCE
Řešení krvácení z přední epidurální žilní pleteně bederní páteře pomocí preparátu z oxidované neregenerované celulózy
(R. Hart)
Katetrizační laserová ablace povrchových žil dolních končetin v léčbě symptomatického žilního refluxu s varixy – porovnání bezprostřední účinnosti dvou typů laserových generátorů
(T. Honěk, M. Horváth, V. Horváth, M. Šlais, T. Kneifl, J. Honěk, A. Havlínová, M. Vítovec, V. Fabián, P. Šebesta)

KAZUISTIKY
Kombinované endovaskulární a chirurgické řešení tandemové symptomatické okluze arteria carotis communis a arteria cerebri media − kazuistika
(A. Hudák, I. Guňka, M. Lojík, M. Leško Jr., S. Jiška, F. Caisberger, D. Krajíčková)
Poranění hrudní aorty při ezofagektomii pro karcinom jícnu – kazuistické sdělení a review literatury
(R. Vrba, Č. Neoral, R. Aujeský, P. Špička, P. Utíkal)

Madelungova choroba – kazuistika
(V. Zoubková, V. Třeška, K. Rupert)

Publikováno: 2019-06-17

Souhrnné sdělení