Vol 98 No 7 (2019)

					Náhled Vol 98 No 7 (2019)

OBSAH

EDITORIAL
Klinická výživa v chirurgii a jak dál?
(F. Vyhnánek)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Operační řešení tříselné kýly z pohledu nejnovějších doporučení
(A. Drs, P. Horák, J. Chlupáč, J. Froněk)

Infraglenoid fracture of the scapular neck − fact or myth?
(J. Bartonicek, M. Tucek)

PŮVODNÍ PRÁCE
Srovnání účinnosti nízkoobjemových roztoků v přípravě střeva před kolonoskopií: randomizovaná, prospektivní, odslepená studie
(V. Kojecký, J. Matouš, B. Kianička, Z. Zádorová, M. Varga)

Fixace sítěk při laparoskopické plastice tříselných kýl
(R. Čureček, Z. Adamová, O. Čech)

KAZUISTIKY
Fistuloklýza jako metoda zajištění výživy u pacienta s vysokoobjemovou enteroatmosférickou píštělí – kazuistika
(L. Bébarová, M. Stašek, M. Szkorupa, T. Řezáč, P. Skalický, M. Horáková, K. Dostálová, M. Loveček)

Fournierova gangréna jako komplikace Amyandovy hernie
(F. Sládek, V. Krass, O. Salaš, M. Sutorý, L. Paša)

Absces sleziny jako vzácný projev mimoplicní tuberkulózy − kazuistika
(P. Horák, B. Horová, H. Koutníková, J. Marvan, J. Fulík, J. Fanta)

Publikováno: 2019-08-18

Souhrnné sdělení

Kazuistika