Vol 98 No 8 (2019)
Popis čísla

OBSAH

EDITORIAL
Krátká úvaha o jednodenní chirurgii
(M. Ryska)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Psychologické aspekty v onkochirurgii
(Z. Adamová, Z. Adam)

Vliv psychiky na hojení ran
(Z. Adamová, Z. Adam)

PŮVODNÍ PRÁCE
Traumata tenkého a tlustého střeva
(J. Rosendorf, R. Pálek, H. Mírka, V. Třeška, V. Liška)

Dlouhodobé sledování nemocných po léčbě symptomatické lymfokély po transplantaci ledviny
(J. Pacovský, M. Matysková Kubišová, P. Navrátil, I. Novák, I. Guňka, M. Broďák)

KAZUISTIKY
An unusual presentation of epigastric pain due to thrombophlebitis of a recanalised umbilical vein – case report
(J. Chmelo, B. Dent, N. Newton, P. Coyne)

Lymfomy a náhlé příhody břišní – soubor kazuistik
(V. Čan, P. Moravčík, A. Janíková, Z. Kala, J. Pánek, I. Penka)

Poranění dolní duté žíly jako komplikace při zavedení ureterálního splintu – kazuistika
(M. Broul, J. Schraml, L. Samojlenko, M. Hlavička, M. Čegan, Z. Prouzová, F. Cihlář)

Souhrnné sdělení

Zuzana Adamová, Zdeněk Adam
308-311
Psychologické aspekty v onkochirurgii
PDF
Z. Adamová, Z. Adam
312-314
Vliv psychiky na hojení ran
PDF

Původní práce

J. Rosendorf, R. Pálek, H. Mírka, V. Třeška, V. Liška
315-320
Traumata tenkého a tlustého střeva
PDF
Jaroslav Pacovský, Michaela Matysková Kubišová, Pavel Navrátil, Ivo Novák, Igor Guňka, Miloš Broďák
321-325
Dlouhodobé sledování nemocných po léčbě symptomatické lymfokély po transplantaci ledviny
PDF

Kazuistika

Jakub Chmelo, Barry Dent, Nicholas Newton, Peter Coyne
326-327
An unusual presentation of epigastric pain due to thrombophlebitis of a recanalised umbilical vein - case report
PDF
Marek Broul, Jan Schraml, Ludmila Samojlenko, Martin Hlavička, Martin Čegan, Zuzana Prouzová, Filip Cihlář
335-338
Poranění dolní duté žíly jako komplikace při zavedení ureterálního splintu – kazuistika
PDF
V. Čan, P. Moravčík, A. Janíková, Z. Kala, J. Pánek, I. Penka
328-334
Lymfomy a náhlé příhody břišní – soubor kazuistik
PDF