Vol 98 No 8 (2019)

					Náhled Vol 98 No 8 (2019)

OBSAH

EDITORIAL
Krátká úvaha o jednodenní chirurgii
(M. Ryska)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Psychologické aspekty v onkochirurgii
(Z. Adamová, Z. Adam)

Vliv psychiky na hojení ran
(Z. Adamová, Z. Adam)

PŮVODNÍ PRÁCE
Traumata tenkého a tlustého střeva
(J. Rosendorf, R. Pálek, H. Mírka, V. Třeška, V. Liška)

Dlouhodobé sledování nemocných po léčbě symptomatické lymfokély po transplantaci ledviny
(J. Pacovský, M. Matysková Kubišová, P. Navrátil, I. Novák, I. Guňka, M. Broďák)

KAZUISTIKY
An unusual presentation of epigastric pain due to thrombophlebitis of a recanalised umbilical vein – case report
(J. Chmelo, B. Dent, N. Newton, P. Coyne)

Lymfomy a náhlé příhody břišní – soubor kazuistik
(V. Čan, P. Moravčík, A. Janíková, Z. Kala, J. Pánek, I. Penka)

Poranění dolní duté žíly jako komplikace při zavedení ureterálního splintu – kazuistika
(M. Broul, J. Schraml, L. Samojlenko, M. Hlavička, M. Čegan, Z. Prouzová, F. Cihlář)

Publikováno: 2019-08-18

Souhrnné sdělení

Původní práce

Kazuistika