Vol 98 No 10 (2019)
Popis čísla

OBSAH

EDITORIAL
Jaterní chirurgie 21. století
(V. Třeška)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Cesta k novým játrům: Decelularizace prasečích jater a jejich znovuosídlení buňkami
(V. Liška, V. Moulisová, R. Pálek, J. Rosendorf, L. Červenková, L. Bolek, V. Třeška)
Synchronní, do jater metastazující karcinom rekta a možnosti simultánní resekce
(M. Zatloukal, V. Procházka, L. Ostřížková, V. Válek, Z. Kala, I. Penka)

PŮVODNÍ PRÁCE
Radiofrekvenční ablace jaterních metastáz kolorektálního karcinomu
(V. Třeška, J. Brůha, T. Skalický, V. Liška, J. Fichtl, H. Mírka, E. Korčáková)
Léčba jaterních cyst – zkušenosti Chirurgické kliniky FN Plzeň 2009−2018
(J. Fichtl, V. Třeška, J. Vodička, T. Skalický, V. Liška)
Srovnání efektivity chirurgické intervence s terapií Cyberknife® v léčbě jaterních malignit
(J. Roman, P. Vávra, T. Ekrtová, E. Skácelíková, P. Ihnát, M. Papalová, S. Řehořková, J. Cvek)
Multidisciplinární tým v léčbě kolorektálního karcinomu – analýza vlastní sestavy nemocných za rok 2017
(J. Pudil, L. Petruželka, S. Batko, J. Barkmanová, M. Rousek, J. Pažin, D. Langer, J. Malík, P. Mináriková, P. Hrabal, M. Ryska)

KAZUISTIKA
Endovaskulárna liečba trombózy aorto-hepatického bypassu po transplantácii pečene
(M. Ondruška, J. Janek, R. Kminiak, Z. Opravil)

Editorial

Vladislav Třeška
387
Jaterní chirurgie 21. století.
PDF

Souhrnné sdělení

M. Zatloukal, V. Procházka, L. Ostřížková, V. Válek, Z. Kala, I. Penka
394-398
Synchronní, do jater metastazující karcinom rekta a možnosti simultánní resekce
PDF

Přehled

V. Liška, V. Moulisová, R. Pálek, J. Rosendorf, L. Červenková, L. Bolek, V. Třeška
388-393
Cesta k novým játrům: Decelularizace prasečích jater a jejich znovuosídlení buňkami
PDF
Vladislav Třeška, Tomáš Skalický, Hynek Mírka, Václav Liška, Jakub Fichtl, Eva Korčáková, Jan Brůha
399-403
Radiofrekvenční ablace jaterních metastáz kolorektálního karcinomu
PDF
J. Fichtl, V. Třeška, J. Vodička, T. Skalický, V. Liška
404-407
Léčba jaterních cyst – zkušenosti Chirurgické kliniky FN Plzeň 2009-2018.
PDF
Jan Roman, Petr Vávra, Tereza Ekrtová, Eva Skácelíková, Peter Ihnát, Markéta Papalová, Svatava Řehořková, Jakub Cvek
408-413
Srovnání efektivity chirurgické intervence s terapií Cyberknife® v léčbě jaterních malignit
PDF
Jiří Pudil, Luboš Petruželka, Stanislav Batko; Jana Barkmanová; Michael Rousek, Jaroslav Pažin, Daniel Langer, Jozef Malík, Petra Mináriková, Petr Hrabal, Miroslav Ryska
414-417
Multidisciplinární tým v léčbě kolorektálního karcinomu – analýza vlastní sestavy nemocných za rok 2017
PDF

Kazuistika

M. Ondruška, J. Janek, R. Kminiak, Z. Opravil
418-421
Endovaskulárna liečba trombózy aorto-hepatického bypassu po transplantácii pečene.
PDF