Vol 98 No 10 (2019)

					Náhled Vol 98 No 10 (2019)

OBSAH

EDITORIAL
Jaterní chirurgie 21. století
(V. Třeška)

SOUHRNNÁ SDĚLENÍ
Cesta k novým játrům: Decelularizace prasečích jater a jejich znovuosídlení buňkami
(V. Liška, V. Moulisová, R. Pálek, J. Rosendorf, L. Červenková, L. Bolek, V. Třeška)
Synchronní, do jater metastazující karcinom rekta a možnosti simultánní resekce
(M. Zatloukal, V. Procházka, L. Ostřížková, V. Válek, Z. Kala, I. Penka)

PŮVODNÍ PRÁCE
Radiofrekvenční ablace jaterních metastáz kolorektálního karcinomu
(V. Třeška, J. Brůha, T. Skalický, V. Liška, J. Fichtl, H. Mírka, E. Korčáková)
Léčba jaterních cyst – zkušenosti Chirurgické kliniky FN Plzeň 2009−2018
(J. Fichtl, V. Třeška, J. Vodička, T. Skalický, V. Liška)
Srovnání efektivity chirurgické intervence s terapií Cyberknife® v léčbě jaterních malignit
(J. Roman, P. Vávra, T. Ekrtová, E. Skácelíková, P. Ihnát, M. Papalová, S. Řehořková, J. Cvek)
Multidisciplinární tým v léčbě kolorektálního karcinomu – analýza vlastní sestavy nemocných za rok 2017
(J. Pudil, L. Petruželka, S. Batko, J. Barkmanová, M. Rousek, J. Pažin, D. Langer, J. Malík, P. Mináriková, P. Hrabal, M. Ryska)

KAZUISTIKA
Endovaskulárna liečba trombózy aorto-hepatického bypassu po transplantácii pečene
(M. Ondruška, J. Janek, R. Kminiak, Z. Opravil)

Publikováno: 2019-11-03

Editorial

Souhrnné sdělení

Původní práce

Kazuistika