Vol 98 No 11 (2019)
Popis čísla

EDITORIAL: Souručenství rukou a rolí
- Žilní vstupy v onkologii
- Laparoskopické versus otevřené resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu: srovnání časných výsledků chirurgické léčby
- Radiofrequency ablation in pancreatic cancer
- Benefits of hybrid methods (PET/CT, PET MRI) in the diagnosis of abdominal aortic pathology
- Kongruence histologické diagnózy se zobrazovací a operační diagnózou u akutní apendicitidy
- Rok 1848 – významný mezník v historii české chirurgie
- Pseudolymfom jater: překvapivý nález u pacienta s předpokládanou generalizací plicního karcinomu

Editorial

J. Žaloudík
425-426
Souručenství rukou a rolí
PDF

Souhrnné sdělení

O. Zapletal, L. Sirotek, O. Coufal
427-433
Žilní vstupy v onkologii
PDF

Původní práce

Z. Šubrt, A. Ferko, M. Vošmik, M. Linter-Kapišinská, R. Gürlich
434-440
Laparoskopické versus otevřené resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu: srovnání časných výsledků chirurgické léčby
PDF
J. Hlavsa, V. Prochazka, T. Andrasina, T. Pavlik, I. Penka, Z. Kala
441-449
Radiofrekvenční ablace karcinomu pankreatu
PDF
J. Moláček, J. Baxa, V. Opatrný, V. Třeška, I. Hollan, J. Ferda
450-456
Přínos hybridních metod (PET/CT, PET MRI) v diagnostice patologických nálezů břišní aorty
PDF (English)
KŠ. Kimle, K. Chrz, J. Ulrych, E. Šimůnková, D. Michalský
457-461
Kongruence histologické diagnózy se zobrazovací a operační diagnózou u akutní apendicitidy.
PDF
Josef Stingl, Jana Ratajová, Zdeněk Suchomel, Petra Malinová, Matěj Patzelt, Vladimír Musil
462-468
Rok 1848 – významný mezník v historii české chirurgie
PDF

Kazuistika

J. Rosendorf, H. Mírka, L. Boudová, V. Liška, V. Třeška
469-472
Pseudolymfom jater: překvapivý nález u pacienta s předpokládanou generalizací plicního karcinomu
PDF