Vol 98 No 11 (2019)

					Náhled Vol 98 No 11 (2019)

EDITORIAL: Souručenství rukou a rolí
- Žilní vstupy v onkologii
- Laparoskopické versus otevřené resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu: srovnání časných výsledků chirurgické léčby
- Radiofrequency ablation in pancreatic cancer
- Benefits of hybrid methods (PET/CT, PET MRI) in the diagnosis of abdominal aortic pathology
- Kongruence histologické diagnózy se zobrazovací a operační diagnózou u akutní apendicitidy
- Rok 1848 – významný mezník v historii české chirurgie
- Pseudolymfom jater: překvapivý nález u pacienta s předpokládanou generalizací plicního karcinomu

Publikováno: 2019-11-29

Editorial

Souhrnné sdělení

Původní práce

Kazuistika