Vol 98 No Supp2 (2019)
Popis čísla

XXVIII. Jarní setkání HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP a 15. Postgraduální kurz Společnosti gastrointestinální onkologie ČLS JEP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Klademe si za velkou čest vás všechny přivítat na zámku Zbiroh a popřát vám všem nejen zážitek odborný, ale i společenský.
Setkáváme se opět po roce na zámku Zbiroh a zdá se, že otevíráme „zbirožskou“ tradici navazující na tradici „loketskou“ trvající čtvrt století. Všichni, kdo ji pamatují, mi mohou dát za pravdu, že jsme na hradě Loket zanechali za celou tu dobu trošku ze sebe. Můžeme si proto přát, že Zbiroh bude důstojným pokračováním.
Letos je program věnován karcinomu pankreatu, který se stává hrozbou pro toto století. Ukazuje se, že to není problém jen pro klinické pracovníky, ale dnes, a o to víc zítra, pro praktické lékaře. Pokud se vbrzku neposune diagnostika do časnějších stádií onemocnění, nemůžeme očekávat lepší výsledky léčby. Stačilo by pro začátek zvýšit podíl pacientů, u kterých lze provést resekci s kurabilním záměrem. A to samozřejmě nic nehovoří o očekávaných a dosud nenaplněných možnostech molekulárního a genetického přístupu v diagnostice a v léčbě.
Původní záměr vydat suplement časopisu České chirurgické společnosti Rozhledy v chirurgii věnovaný letošnímu XXVIII. Jarnímu setkání HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP a 15. Postgraduální kurz Společnosti gastrointestinální onkologie ČLS JEP organizovanému Chirurgickou klinikou 2. LF UK a ÚVN Praha ve spolupráci se HPB sekcí České chirurgické společnosti ČLS JEP, se Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, s Českou onkologickou společností ČLS JEP, se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP a se Sdružením praktických lékařů ČR na zámku Zbiroh, předpokládal včasné zaslání textů přednášek od všech přednášejících s určitým časovým předstihem před termínem naší společné odborné akce. Přijměte alespoň texty v podobě, jak byly zaslány.

Všem vám děkujeme, že jste na Zbiroh přijeli a přejeme hezký zážitek.

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.