Vol 96 No 12 (2017)

Vol 96 No 12 (2017)

Číslo věnovené problematice hrudní chirurgie.

Plicní kontuze
Poranění hrudníku u dětí s polytraumatem
Ruptury bránice
Poranění hrudníku na I. chirurgické klinice LF MU a FN USA v Brně
Překvapivý nález při revizi hrudníku pro střelné poranění
Myxoidní liposarkom v břišní dutině
Překvapivý histologický nález v resekátu omenta pro uskřinutou pupeční kýlu

Publikováno: 2017-12-25

Souhrnné sdělení

Původní práce

Kazuistika