Vol 99 No 3 (2020)

Souhrnné sdělení

Lubomír Martínek, Martin Straka, Lukáš Burda
105-109
Laparoskopické resekce jater – state of art
PDF
Lubomír Martínek, Matěj Škrovina, Roberto Bergamaschi
110-115
Pravostranná hemikolektomie – od laparoskopické asistence po robotickou intraabdominální anastomózu
PDF

Původní práce

R. Hustak, Z. Vackova, J. Krajciova, M. Janicko, M. Buncova, E. Kieslichova, J. Spicak, J. Martinek
116-123
Perorální endoskopická pyloromyotomie (g-poem) v terapii gastroparézy – pilotní studie se středně dlouhým sledováním
PDF
Vladimír Procházka, Tomáš Grolich, Martina Farkašová, Vladimír Čan, Roman Svatoň, Martin Svoboda, Lenka Ostřížková, Michal Eid, Lukáš Frola, Šárka Bohatá, Zdeněk Kala
124-130
Naše zkušenosti s transanální totální mezorektální excizí (TaTME) u tumorů středního a distálního rekta
PDF
J. Rosendorf, V. Liška, R. Pálek, V. Třeška
131-135
Náhlé příhody břišní v těhotenství: retrospektivní studie gravidních pacientek hospitalizovaných pro bolesti břicha: retrospektivní studie
PDF

Kazuistika

B. Čertík, V. Opatrný, V. Třeška, J. Šebek
136-140
Perioperační akutní trombóza vnitřní karotidy po všeobecném chirurgickém výkonu
PDF
Aleš Zatloukal
141-144
lumbální kýla- kazuistika
PDF