Vol 99 No 10 (2020)

Souhrnné sdělení

Robert Lischke, Jan Burkert
420-426
Využití mimotělních podpor v hrudní chirurgii
PDF
M. Szkorupa a kol.
427-437
Pooperační chylothorax - souhrnné sdělení
PDF

Původní práce

Tomáš Haruštiak, Jiří Tvrdoň, Alexandr Pazdro, Martin Šnajdauf, Hana Faltová, Tomáš Teršíp, Jakub Woleský, Vojtěch Černý, Jan Schützner, Alan Stolz, Pavel Pafko, Robert Lischke
438-446
Léčba insuficience hrudní anastomózy po Ivor Lewis ezofagektomii
PDF
M. Švorcová a kol.
447-455
Maligní onemocnění po transplantaci plic
PDF

Kazuistika

Marek Szkorupa, Dušan Klos, Josef Chudáček, Jan Hanuliak, Martin Stašek, Ondřej Fischer, Radmila Lemstrová
456-461
Hypertermická peroperační intrapleurální chemoterapie a chirurgická cytoredukce jako součást multimodální léčby maligního mezoteliomu pleury – kazuistika
PDF
Pavel Horák, Petra Holečková, Zuzana Špůrková, Jaroslav Marvan, František Antoš, Jan Fanta
462-466
Problematika plicních metastáz při pseudomyxomu peritonea – kazuistika a přehled literatury
PDF
Ivo Hanke a kol.
467-471
Plicní arteriovenózní malformace řešená videoasistovanou torakoskopickou lobektomií
PDF