Vol 99 No 12 (2020)

Souhrnné sdělení

M. Duda a kol.
521-528
Onkochirurgie v České republice
PDF
D. Hoskovec, Z. Krška, M. Vočka, P. Dytrych
529-522
PIPAC – přehled metody a první použití v ČR
PDF

Původní práce

P. Ihnát, M. Tesař, L. Tulinský, P. Vávra
534-538
Technické modifikace přerušení apendixu při laparoskopické apendektomii
PDF
P. Kocián, F. Pazdírek, M. Vjaclovský, M. Bocková, P. Přikryl, T. Vymazal, A. Whitley, J. Hoch
539-547
Kombinace ERAS a miniinvazivní chirurgie v léčbě karcinomu rekta – krátkodobé výsledky
PDF