Vol 100 No 5 (2021)

Původní práce

D. Langer, M. Vočka, J. Kalvach, J. Pažin, M. Ryska, R. Pohnán
Roboticky asistovaná léčba rektálního karcinomu – výsledky nerandomizované studie
PDF
J. Pažin, E. Koblihová, A. Turzová, Š. Schütz, M. Kasalický, R. Pohnán
10 let laparoskopické tubulizace žaludku v Ústřední vojenské nemocnici Praha
PDF

Kazuistika

Tereza Kočišová, Andrej Nikov, Pavel Záruba, Miroslav Ryska, Tomáš Tůma, Jiří Lacman, Radek Pohnán
Resekce hlavy pankreatu v terénu stenózy truncus coeliacus: kazuistika a přehled literatury
PDF (English)
A. Turzová, R. Doležel, R. Pohnán, J. Malík, J. Hach
Posttraumatická interkostální plicní herniace – kazuistika
PDF
P. Svoboda, R. Doležel, J. Rudiš, P. Kupka, R. Pohnán
Penetrující poranění břicha – vybrané kazuistiky
PDF

Krátké sdělení

Barbora Jíšová, Jakub Woleský, Andrew de Beaux , Barbora East, Robert Lischke
The The impact of the Covid-19 pandemic on hernia surgery in the University Hospital in the Czech Republic
PDF (English)