Vol 100 No 6 (2021)

Souhrnné sdělení

Lucie Gabrielová, Oldřich Coufal , Monika Schneiderová, Pavel Fabian, Šárka Kozáková, Zdeněk Řehák, Jiří Bartl, Radka Bartlová, Miloš Glatzner, Ondřej Zapletal
První zkušenosti s použitím jódových zrn pro lokalizaci nehmatných lézí v mamární chirurgii
PDF
Vlastimil Válek, Daniel Bartušek, Martin Svoboda, Vlastimil Válek, Vladimír Procházka
Mukokéla apendixu z perspektivy radiologa
PDF

Původní práce

Jan Žatecký, Otakar Kubala, Oldřich Coufal, Markéta Kepičová, Jiří Gatěk, Jiří Prokop, Milan Lerch, Matúš Peteja
Význam chirurgické biopsie sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem prsu po neoadjuvantní chemoterapii: prospektivní multicentrická studie
PDF
Aleš Hlávka, Jan Štuk, Karel Odrážka, Jaroslav Vaňásek, Martin Doležel, Martina Vítková, Denisa Lášková, Zdeňka Vilasová, Jana Mergancová, Ĺubica Elichová, Oldřich Hošek
Předoperační CT pro plánování pooperační radioterapie karcinomu prsu
PDF

Kazuistika

Anna Jesenková, Jana Mergancová, Jindřiška Mergancová, Dana Dvořáková, Edita Šnáblová, Mária Hácová
Fyloidní tumor a jeho malignizace v invazivní duktální karcinom prsu − kazuistika
PDF
D. Houserková a kol.
Úloha radiologa při neoadjuvantní systémové terapii karcinomu prsu
PDF
Alexander Hudák, Igor Guňka, Jan Raupach, Michal Leško, Antonín Krajina, Miroslav Lojík
Aneuryzma pankreatikoduodenální arkády při syndromu ligamentum arcuatum mediale – kazuistika a přehled literatury
PDF