Vol 101 No 5 (2022)

Souhrnné sdělení

R. Vlachovský, T. Novotný, R. Staffa, Z. Bednařík
200-210
Endovenózní ablace křečových žil – současný stav a přehled metod
PDF
J. Chomič, V. Vaněček, T. Strnad, M. Tuček
211-226
Poranění m. pectoralis major
PDF

Kazuistika

R. Novysedlák, J. Vachtenheim, Z. Střížová, J. Šimonek, M. Švorcová, J. Havlín, J. Pozniak, J Kolařík, R. Lischke
239-243
První retransplantace plic s „ECMO bridge“ v České republice
PDF
P. Ostruszka, P. Ihnát, D. Toman
244-250
Transversus abdominis release v řešení rozsáhlého chronického defektu střední čáry stěny břišní
PDF
M. Slezák, M. Smolár, A. Mikolajčík, J. Janík, J. Miklušica
251-254
Apendikolit ako príčina neskorých komplikácií po apendektómii − kazuistika a prehľad literatúry
PDF