Vol 97 No 3 (2018)

					Náhled Vol 97 No 3 (2018)

Číslo věnované dětské chirurgii

Predikce poškození střeva u pacientů s gastroschízou
Multidisciplinární přístup k chirurgickému onemocnění pankreatu v dětském věku
Otevřená versus laparoskopická operace akutní apendicitidy u dětí
Otevřená versus laparoskopická operace akutní apendicitidy u dětí
Laparoskopie na pracovišti dětské chirurgie v pětiletém období
Hirschsprungova choroba v dospělém věku − dvě kazuistiky a přehled literatury
Laparoscopic treatment of bowel perforation after blunt abdominal trauma (BAT) in children

Publikováno: 2018-04-08

Souhrnné sdělení

Původní práce

Kazuistika