Vol 101 No 8 (2022)

Editorial

J. Moláček
367-368
Cévní chirurgie ve 21. století
PDF

Původní práce

P. Štádler, P. Vitásek, P. Matouš, L. Dvořáček
375-380
Ojedinělé roboticky asistované cévní operace
PDF
P. Štádler, P. Zdráhal, P. Vitásek, P. Matouš, L. Dvořáček
381-387
Chirurgická léčba torakoabdominální aorty, retrospektivní studie – 300 pacientů
PDF
I. Guňka, D. Krajíčková, M. Leško, S. Jiška, A. Hudák, L. Šimůnek, J. Raupach
388-394
Efektivita a bezpečnost urgentní karotické endarterektomie u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou
PDF
V. Fabián, J. Honek, V. Horváth, M. Horváth, M. Šlais, M. Vítovec, O. Stehno, P. Šedivý, P. Šebesta, J. Weiss, T. Honěk
395-400
Endovenózní laserová ablace vena saphena − příznivé klinické výsledky potvrzují teoretické výhody diodového laseru 1940 nm
PDF
L. Kubíček, R. Staffa, R. Vlachovský, T. Novotný, E. Biroš
401-409
Moderní přístup k diagnostice pacientů s aneuryzmatem abdominální aorty
PDF

Kazuistika

V. Opatrný, K. Houdek, J. Moláček, B. Čertík, R. Šulc, V. Třeška
410-412
Ruptura objemné výdutě arteria hepatica communis – kazuistika
PDF