Vol 101 No 10 (2022)

Souhrnné sdělení

M. Čechová, M. Chocholatý, M. Babjuk, M. Kalousová, T. Zima
469-477
Prognostické faktory renálního karcinomu
PDF
J. Hrudka, E. Sticová
478-487
Cholangiocelulární karcinom z pohledu patologa
PDF

Původní práce

M. Drienko, Z. Šubrt, A. Whitley, M. Neterdová, R. Gürlich
488-493
Analýza pooperačních komplikací po otevřených hernioplastikách kýly v jizvě – retrospektivní analýza kohorty pacientů
PDF
R. Králik, M. Grigerová, E. Takácsová, LM. Arciniegas, M. Sabol, V. Rekeň, Š. Nemergut, L. Gocký, D. Šintál, Š. Durdík
494-498
Prínos peroperačného histologického vyšetrenia lymfatických uzlín centrálneho kompartmentu v manažmente nízkorizikového diferencovaného karcinómu štítnej žľazy
PDF

Kazuistika

M. Reissnerová, D. Starý, L. Plánka, L. Frola, L. Kunovský, P. Jabandžiev
499-503
Inflamatorní kloakogenní polyp u adolescenta – kazuistika a přehled literatury
PDF
M. Puťoš, L. Havlůj
504-507
Akutní apendicitida v supraumbilikální hernii
PDF
A. Alnagar, M. Barghash, A. Kassem, M. Hanora, N. Sabra, M. Foula
508-513
Brániční kýla po radiofrekvenční ablaci jaterního nádoru, kazuistika a literární přehled
PDF (English)