Vol 101 No 11 (2022)

Souhrnné sdělení

J. Zajak, B. Jon, K. Vinklerová, F. Čečka
521-524
Historický přehled operací pro chronickou pankreatitidu
PDF
J. Hrubovčák, I. Slívová, I. Dudík, J. Voves, J. Roman, F. Jalůvka, P. Jelínek, M. Tesař, P. Vávra, L. Tulinský
525-529
Latexový a silikonový drén v chirurgii − je zákaz pryžového drénu opravdu krokem dopředu, nebo spíše zpět
PDF

Původní práce

M. Gregořík, P. Skalický, J. Tesaříková, B. Mohelníková-Duchoňová, D. Klos, M. Loveček
530-534
Enzymatická suplementace u nemocných po totální pankreatektomii; populační analýza
PDF
J. Šafránek, V. Třeška, V. Soukupová, J. Bejček
536-539
Sternotomie při operaci štítné žlázy
PDF

Kazuistika

L. Havlůj, A. Whitley, J. Hajer, T. Hráček, R. Gürlich
540-544
Autoimunitní pankreatitida – chirurgický omyl?
PDF
T. Tichý, P. Tichý, P. Falt, L. Kunovský, V. Zoundjiekpon , A. Vidlář, O. Urban
545-548
Extrakorporální litotrypse rázovou vlnou v kombinaci s endoskopií jako léčebná modalita u algické obstruktivní chronické pankreatitidy − kazuistika
PDF (English)
M. Loveček, P. Skalický, J. Tesaříková, O. Urban, P. Falt, D. Kurfürstová, D. Klos
549-556
Karcinom pankreatu v terénu chronické pankreatitidy – diagnosticko-terapeutické dilema; přehled případ
PDF