Vol 101 No 12 (2022)

Souhrnné sdělení

L. Eberlová, H. Mírka, V. Liška
571-576
Tepny hlavy a krku prasete domácího z pohledu zobrazovacích metod a experimentální chirurgie
PDF
M. Jiřík, V. Moulisová, M. Hlaváč, M. Železný, V. Liška
564-570
Umělé neuronové sítě a počítačové vidění v medicíně a chirurgii
PDF

Původní práce

R. Pálek, J. Rosendorf, S. Šarčevič, J. Ševčík, O. Brzoň, L. Kepková, P. Krystl, M. Brousil, L. Červenková, V. Třeška, V. Liška
577-583
Permanentní žilní přístup v experimentální chirurgii – naše zkušenosti
PDF
T. Sychra, R. Vaclaviková, A. Szabó, A. Spálenková, K. Šeborová, Š. Balatka, K. Kočí, R. Gürlich, P. Souček, M. Oliverius
584-592
Zavedení in vivo modelů karcinomu pankreatu pro studium nových terapeutických režimů
PDF (English)
J. Ptáčník, J. Kalvach, M. Kollár, J. Martínek, Š. Juhás, J. Juhásová, H. Kristiánová, Ondřej Ryska
593-598
Konfokální laserová endomikroskopie v pooperačním hodnocení perfuze kolorektální anastomózy – experimentální studie
PDF (English)
Jiří Moláček, Lucie Vištejnová, Pavel Klein, Tomáš Suchý, Lukáš Horný, Eva Kuželová Košťáková, Věra Jenčová, Marek Kindermann, Hynek Chlup, David Lukáš, Monika Šupová, Ivan Říha, Veronika Soukupova, Vladislav Třeška
599-606
Experimentální chirurgie jako součást vývoje degradabilních biomateriálů v kardiovaskulární chirurgii
PDF (English)

Kazuistika

V. Chovanec, J. Drugda, M. Lojík, P. Vodárek, P. Žák, I. Hanke, V. Koblížek
607-611
Léčba chylothoraxu embolizací hrudního mízovodu
PDF