Vol 103 No 1 (2024)

Editorial

M. Kasalický
3-5
Bariatrie
PDF

Původní práce

M. Čierny, A. Trávniček, J. Ucháľ
19-25
Gastrický bypass − výsledky po 10 letech
PDF

Kazuistika

D. Toman, A. Foltys, P. Ostruszka, L. Martínek
26-30
Úspěšná léčba gastrolienální píštěle po sleeve gastrektomii
PDF
E. Koblihová, M. Kasalický, J. Pažin, K. Havlová, R. Pohnán
31-34
Od adjustabilní gastrické bandáže k Roux-Y gastrickému bypassu – kazuistika
PDF