Vol 97 No supp (2018)
Popis čísla

Supplementum ke Kongresu sekce mladých chirurgů
České chirurgické společnosti ČLS JEP
Seč 14. – 15. 6. 2018