Vol 103 No 4 (2024)

Přehled

J. Hlavsa, T. Pavlík, D. Marek, A. Šikyňová, V. Procházka, P. Moravčík, M. Eid, L. Ostřížková, J. Vlažný, K. Můčková, M. Dastych, R. Kroupa, J. Pospíšil, D. Ivanecká, A. Kitzlerová, Z. Kala
122-131
Minimálně invazivní chirurgie karcinomu pankreatu na Chirurgické klinice Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno
PDF
R. Gürlich, A. Whitley, Z. Šubrt, M. Oliverius
132-137
Pankreatická chirurgie ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady: 10 let zkušeností a hodnocení přežívání pankreatického duktálního adenokarcinomu
PDF

Kazuistika

D. Sovadinová, T. Limprechtová, K. Borůvková, V. Horáková, M. Machart, T. Pešl
138-142
Meckelův divertikl jako příčina krvácení do gastrointestinálního traktu u adolescentního pacienta
PDF