Vol 97 No 5 (2018)

					Náhled Vol 97 No 5 (2018)

Číslo věnované experimentální chirurgii

EDITORIAL: Experimentální chirurgie – historie a současnost

- Options to improve the quality of kidney grafts from expanded criteria donors − experimental study
- Postoperative monitoring of colorectal anastomosis – experimental study
- Fixation of biomaterial to metallic stent and fixation of stents after circular endoscopic dissection in the esophagus on an animal model
- Sinusoidální obstrukční syndrom indukovaný monokrotalinem v experimentu na velkém zvířeti – pilotní studie
- Experimentální příprava korozivních preparátů orgánů velkého zvířete
- Využití viskoelastických metod v chirurgii
- Srovnání operační zátěže u laparoskopické a otevřené levostranné pankreatektomie v experimentu na velkém laboratorním zvířeti
- Možnosti experimentálního ovlivnění regenerace jaterního parenchymu v souvislosti s ligací větví portální žíly

Publikováno: 2018-06-29

Původní práce