Vol 97 No 5 (2018)
Popis čísla

Číslo věnované experimentální chirurgii

EDITORIAL: Experimentální chirurgie – historie a současnost

- Options to improve the quality of kidney grafts from expanded criteria donors − experimental study
- Postoperative monitoring of colorectal anastomosis – experimental study
- Fixation of biomaterial to metallic stent and fixation of stents after circular endoscopic dissection in the esophagus on an animal model
- Sinusoidální obstrukční syndrom indukovaný monokrotalinem v experimentu na velkém zvířeti – pilotní studie
- Experimentální příprava korozivních preparátů orgánů velkého zvířete
- Využití viskoelastických metod v chirurgii
- Srovnání operační zátěže u laparoskopické a otevřené levostranné pankreatektomie v experimentu na velkém laboratorním zvířeti
- Možnosti experimentálního ovlivnění regenerace jaterního parenchymu v souvislosti s ligací větví portální žíly

Původní práce

J. Molacek, V. Opatrny, V. Treska, R. Matejka, O. Hes
193-201
Možnosti zlepšení vlastností ledvinných štěpů od dárců s rozšířenými kritérii – experimentální studie
PDF
J. Kalvach, O. Ryska, J. Pazin, J. Hadac, S. Juhas, J. Juhasova, J. Martinek, M. Ryska
202-207
Pooperační monitorace kolorektální anastomózy – experimentální studie
PDF
R. Dolezel, B. Walterova, S. Juhas, O. Ryska, J. Juhasova, Z. Vackova, J. Krajciova, J. Kral, J. Martinek
Fixace biomateriálu k metalickému stentu a fixace stentů po cirkulární endoskopické disekci v jícnu na zvířecím modelu
PDF
R. Pálek, V. Liška, V. Třeška, J. Rosendorf, M. Emingr, V. Tégl, A. Králíčková, K. Bajcurová, M. Jiřík, Z. Tonar
214-221
Sinusoidální obstrukční syndrom indukovaný monokrotalinem v experimentu na velkém zvířeti – pilotní studie
PDF
R. Pálek, V. Liška, L. Eberlová, H. Mírka, M. Svoboda, S. Haviar, M. Emingr, O. Brzoň, P. Mik, V. Třeška
222-228
Experimentální příprava korozivních preparátů orgánů velkého zvířete
PDF
D. Šmíd, J. Zatloukal, T. Kural, J. Fichtl, V. Opatrný, J. Moláček
229-233
Využití viskoelastických metod v chirurgii
PDF
R. Pohnán, M. Ryska, J. Kalvach, L. Hána, T. Henlín, J. Pejchal
234-238
Srovnání operační zátěže u laparoskopické a otevřené levostranné pankreatektomie v experimentu na velkém laboratorním zvířeti
PDF
V. Liška, V. Třeška, H. Mírka, O. Vyčítal, J. Brůha, L. Haidingerová, J. Beneš, Z. Tonar, R. Pálek, J. Rosendorf
239-245
Možnosti experimentálního ovlivnění regenerace jaterního parenchymu v souvislosti s ligací větví portální žíly
PDF