Informace pro autory

Máte zájem publikovat v tomto časopisu? Doporučujeme nejdříve přečíst Pokyny pro autory. Než mohou autoři odeslat příspěvek, musí se do časopisu zaregistrovat nebo pokud již registrovaní jsou, mohou se jednoduše přihlásit a zahájit proces odesílání rukopis.

Pokud jste již přihlášeni a seznámeni s informacemi pro autory, můžete Odeslat nový rukopis.

Recenzenti nejsou ve střetu zájmů. V průběhu recenzního řízení jsou texty článků i recenze důvěrné. Pokud článek není přijat do tisku, je to oznámeno autorovi spolu se zdůvodněním. Autoři jsou povinni oznámit, když po vydání článku objeví chyby a formulovat opravu, která bude následně zveřejněna.